De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

Artikelen

De afgelopen jaren heb ik diverse artikelen in verschillende bladen geschreven over genealogische onderwerpen. Hieronder staan links naar die stukken. U kunt ze downloaden in pdf-formaat door te klikken op de download-knoppen of op de vierkante plaatjes. De recentste artikelen staan bovenaan.

Laurens Wartels, in 1725 overleden op een onbewoond eiland

Laurens Wartels is een van de voorvaderen van de leden van de tak Jan Thomas van de IJsselsteinse familie. Hij was afkomstig uit Duitsland, trad in dienst bij het Nederlandse leger en overleed in 1725 onder tragische omstandigheden op een onbewoond eiland voor de kust van Chili. Over hem en zijn veelbewogen laatste reis heb ik een artikel geschreven dat gepubliceerd is via de pagina Janna Wartels en haar familie op deze website.


De grafsteen van Gerrit Beijen

In de aflevering van maart 2016 van 'Boreftse Berichten', het tijdschrift van de Stichting Historische Kring Bodegraven, is een artikel van mij opgenomen over de grafsteen van Gerrit Beijen (1826-1884).
Over deze Gerrit Beijen staat op deze website een uitgebreide pagina: Gerrit Beijen Gerritszoon en zijn gedichten. Het artikel in Boreftse Berichten gaat over één aspect: de bijzondere wensen van Gerrit over zijn begrafenis en zijn grafsteen.

Een kleine correctie: in het artikel staat onder het kopje "Verplaatsing van de steen" dat de grafsteen op een andere plaats ligt dan de oorspronkelijke. De grafsteen ligt echter nog op vrijwel dezelfde plaats. Op de foto in het artikel wordt die plaats aangeduid met de letter B.


Het Leidse familienetwerk Tieleman - Dros - Hoogeboom - Eigeman

In Gens Nostra (het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging) van september 2014 staat een artikel van mij dat alleen in de verte een relatie heeft met een van de families Beijen. Mijn overgrootmoeder Maria Helena Beijen-Hoogeboom (1858-1948), die genoemd wordt op de pagina Cornelis Beijen en zijn nakomelingen, stamde van vaderskant uit de Leidse familie Hoogeboom. Die familie had in de negentiende eeuw allerlei interessante relaties met de families Tieleman, Dros en Eigeman. Dat familienetwerk heb ik beschreven en zichtbaar gemaakt in het artikel.


Een lang verzwegen familiegeheim

In het maartnummer 2014 van het blad 'gen.', het kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie, staat een artikel dat ik heb geschreven over een verzwegen buitenechtelijke geboorte. In 1906 had de ongetrouwde Lies Kotte een zoontje gekregen. De verwekker was Hendrik Rudolph Beijen uit het Indische subtakje van de tak Johan Franco. Het geplande huwelijk van Lies en Hendrik Rudolph ging niet door, en het jongetje werd opgevoed alsof het een kind van de ouders van Lies was. Pas veel later hoorde hij hoe het in werkelijkheid zat. Op zijn beurt wilde hij later niet dat zijn eigen dochter zou horen wie zijn ouders waren.

Een kleine correctie op het artikel, met dank aan Nico van Horn uit Amsterdam: Hendrik Rudolph Beijen blijkt niet in 1899, maar al in 1895 uit Indië naar Nederland te zijn gekomen. Hij zat in de jaren 1895-1899 op kostscholen in Elburg en Den Haag. En een aanvulling: in 2018 ontdekte ik dat Hendrik Rudolph van 1901 tot 1906 als militair heeft gediend.


Jilles Beijen, een bestuurlijke duizendpoot

In de aflevering van maart 2014 van 'Boreftse Berichten', het tijdschrift van de Stichting Historische Kring Bodegraven, is een artikel van mij opgenomen over Jilles Beijen (1879-1954).
Aan Jilles Beijen, die kaashandelaar was maar vooral een bijzonder actief verenigingsman, is op deze website een afzonderlijke pagina gewijd: Jilles Beijen (1879-1954), een grote Bodegraver.


Hans en Rosa Samosch-Bial

In 2012 heb ik voor de toenmalige website Community Joods Monument, nu kortweg aangeduid als Joods Monument, een artikel geschreven over het echtpaar Hans en Rosa Samosch-Bial.
Zij doken in 1942 in Amsterdam onder bij Greet Beijen uit de Nieuwkapelse familie (zie de pagina Greet Beijen, omgekomen in Ravensbrück), maar later werden ze opgepakt. Ze werden door de nazi's vermoord in Sobibor.
Het artikel is hier te vinden.


Een familieruzie tot bij de Hoge Raad

In december 2007 publiceerde het blad Genealogie, het toenmalige kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie, een door mij geschreven bijdrage over een conflict binnen de familie Oskam. Nadat Jelis Oskam in 1853 op 92-jarige leeftijd was overleden, bleek dat een van zijn zoons kort daarvoor een huurcontract met hem had gesloten voor zijn boerderij. De vier dochters van Jelis, onder wie Cornelia Beijen-Oskam, waren het daar niet mee eens. Het leidde tot een reeks processen, die gewonnen werden door de vier zusters.


Maria A.E. gravin van der Duijn (1851-1916) en haar 'natuurlijke' dochter

In Gens Nostra (het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging) van januari 2007 is een artikel gepubliceerd dat ik geschreven heb over Mercienne Elise van der Duijn en haar familie. Mercienne was de vrouw van Pieter Hendrik Beijen uit de tak Johan Franco.
De tekst van het artikel is ook terug te vinden op de pagina Mercienne van der Duijn en haar familie.


Het portret van Cornelis Beijen

In Gens Nostra van april/mei 2006 is een foto gepubliceerd van mijn betovergrootvader Cornelis Beijen (tak Jan Thomas, 11.22). De publicatie past in de serie "Het portret van ...". De foto is waarschijnlijk omstreeks 1870 gemaakt.
In de toelichting bij de foto heb ik iets meer verteld over Cornelis Beijen.
Helaas is in de afgedrukte versie in de tweede regel na "Gerrit" de naam "Beijen" weggevallen.


De beschikbaarheid van notariële archieven uit de periode 1916-1925

Dit artikel is gepubliceerd in Gens Nostra van juli/augustus 2004.
In het stuk heb ik de moeite beschreven die het me heeft gekost om inzage te krijgen in notariële akten die volgens de wet allang openbaar toegankelijk hadden moeten zijn. Uiteindelijk deed het Gerechtshof in Amsterdam een duidelijke uitspraak: notarissen mogen zich niet onttrekken aan hun wettelijke plicht om akten over te dragen aan de openbare archieven.

Na de uitspraak heb ik de Minister van Justitie een brief geschreven over dit probleem. De minister heeft daarna op 19 januari 2005, 17 november 2005 en 21 april 2006 brieven hierover aan de Tweede Kamer gestuurd. Het probleem van de akten uit de periode 1916-1925 is inmiddels opgelost.


Het raadsel rond Laurens Beijen (1694-1764) opgelost

Dit artikel is gepubliceerd in Gens Nostra van april/mei 2003.
Het is een uitgebreidere versie van wat er op de pagina over Laurens Beijen uit de achttiende eeuw op deze website staat.

Na de publicatie van het artikel vond ik nog wat aanvullende informatie, zoals de datum en plaats van zijn eerste huwelijk en het feit dat Laurens Beijen na zijn derde huwelijk "hospes" was van de herberg De Lindeboom in Cattenbroek. Die informatie is wel meegenomen op de pagina over Laurens Beijen op deze website.

In de gedrukte versie van het artikel zijn bij de bewerking helaas een paar oneffenheden geslopen. Op de eerste pagina zijn in de derde regel na "getrouwd was geweest en" de woorden "ik wist" weggevallen. Op de tweede pagina, halverwege ("werd hij alsnog van zijn functie ontheffen"), had natuurlijk ontheven moeten staan. En verder zijn er wel erg veel namen gecursiveerd.


Benschopperstraat 25 en zijn bewoners

Dit artikel is verschenen in het tijdschrift van de Stichting Historische Kring IJsselstein, nummer 94 van juni 2001. Het is geschreven door Han Steenkamer en mij. Het huis in IJsselstein dat het onderwerp is van het artikel, is gedurende ruim 170 jaar, van 1734 tot 1905, eigendom geweest van leden van de tak Johan Franco van de IJsselsteinse familie Beijen of hun directe nakomelingen.

Op pagina 15 wordt een gedicht geciteerd dat een van de zoons van Franco van Meerland(t) zou hebben geschreven ter gelegenheid van diens 88e verjaardag. Bij nader inzien is gebleken dat "W.B." niet een zoon maar een schoonzoon was: Willem Beijen (5.11) uit de Dordtse familie, de tweede echtgenoot van Mechteld van Meerland.


De kwartierstaat van Cornelis Beijen

De kwartierstaat is gepubliceerd in Gens Nostra van januari 2001. Cornelis Beijen (tak Jan Thomas, 13.72) was mijn grootvader. Hij was een kleinzoon van de Cornelis die hierboven genoemd wordt bij 'Het portret van Cornelis Beijen'.
In de kwartierstaat staan de namen en andere gegevens van zijn ouders, grootouders en overgrootouders, plus de namen van zijn betovergrootouders. Het kenmerkende van een kwartierstaat is dat steeds de gegevens van vaders- én moederskant worden vermeld.
De voorouders van de vader van Cornelis Beijen kwamen vooral uit de Lopikerwaard en uit Bodegraven en omgeving; de voorouders van zijn moeder kwamen uit Leiden en omgeving.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen