De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

Betrokkenen bij de Tiendaagse Veldtocht

Een korte veldtocht

In 1815, na de Franse tijd, werden de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden samengevoegd tot één koninkrijk onder koning Willem I. Onvrede in het Zuiden leidde in 1830 tot de Belgische Opstand. In het begin verliep de afscheiding van België zonder veel militair geweld, maar in augustus 1831 probeerde het Noord-Nederlandse leger het gezag in het Zuiden te herstellen. Die actie is bekend geworden als de Tiendaagse Veldtocht.
Toen na korte tijd Frankrijk de Belgen te hulp dreigde te komen, werd de actie beŽindigd. De veldtocht heeft daardoor niet veel succes gehad, maar hij leidde er wel toe dat onder andere de Belgische aanspraken op Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands Limburg kwamen te vervallen.
Pas in 1839 erkende Willem I de onafhankelijkheid van België.

Vier Beijens in actie

Bij de Tiendaagse Veldtocht en de acties die daaraan voorafgingen waren vier Nederlandse militairen met de naam Beijen direct of indirect betrokken. Hun namen zijn te vinden in lijsten die zijn opgesteld in verband met de toekenning van herinneringsmedailles aan de militairen die in actie waren geweest.
Die medailles, die werden aangeduid als 'Metalen Kruizen', werden gemaakt van het brons van kanonnen die tijdens de veldtocht op de Belgen waren buitgemaakt. Aan de ene kant staat een gekroonde W (van Willem), aan de andere kant staan de jaartallen 1830-1831 en de tekst "Trouw aan Koning en Vaderland".
Hierna wordt iets meer gezegd over de vier betrokken Beijens.

Dirk Beijen

Dirk Beijen (IJsselsteinse familie, tak Gijsbert, 10.23) werd in 1801 in Vianen geboren als zoon van Arie Beijen en Cornelia van Gelder. Hij wordt genoemd op de pagina Arie Beijen en zijn nakomelingen.
Dirk was van 1821 tot 1827 op een zesjaarscontract in dienst bij het achtste regiment huzaren. Nadat zijn contract was afgelopen kwam hij in dienst bij de negende afdeling infanterie, in plaats van iemand die was ingeloot voor de militaire dienst maar een remplaçant kon betalen. In juni 1828 ruilde Dirk die dienstplicht in voor een nieuw zesjaarscontract bij het tiende regiment lanciers.
In januari 1831, enkele maanden na het begin van de Belgische Opstand, werd dat regiment ingezet in het Land van Maas en Waal. In dat gebied waren veel dienstplichtigen die, al dan niet uit sympathie met de Belgen, niet in dienst wilden komen. Het leger moest proberen hen in het gareel te krijgen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Dirk daarbij gewond is geraakt. In ieder geval deed hij in tegenstelling tot de meeste andere leden van zijn regiment niet mee aan de Tiendaagse Veldtocht. Toch stond hij op de lijst van de soldaten die in aanmerking kwam voor het Metalen Kruis omdat daarbij ook de campagne tussen Maas en Waal meetelde. Tot uitreiking van een medaille aan Dirk is het echter niet gekomen: in december 1831 overleed hij in het Groot Rijkshospitaal in Utrecht. Het is niet bekend of dat het gevolg was van verwondingen die hij in dienst had opgelopen.

Jan Hendrik Beijen

Jan Hendrik Beijen (IJsselsteinse familie, tak Gijsbert, 11.9) werd in 1811 geboren in Heesselt in de Betuwe. Hij is de hoofdpersoon van de pagina Jan Hendrik en de Delftse Beijens.
In 1830 werd Jan Hendrik als dienstplichtige soldaat bij de infanterie. Kort daarvoor was de Belgische Opstand begonnen en het was dus niet verrassend dat hij ook werd ingezet bij de Tiendaagse Veldtocht.
Op 8 augustus 1831 nam Jan Hendrik met zijn afdeling, de 13e afdeling infanterie, deel aan de slag bij Kermt, ten westen van Hasselt (hiernaast een fragment van een schilderij van de slag). Het was de enige slag tijdens de veldtocht die wat minder gunstig voor het Nederlandse leger verliep. Diverse collega's van Jan Hendrik kwamen om het leven, maar zelf overleefde hij de slag. In 1832 kreeg hij het Metalen Kruis.
Na de Tiendaagse Veldtocht bleef Jan Hendrik nog tot 1835 als dienstplichtige in dienst (de dienstplicht duurde destijds vijf jaar). Daarna tekende hij nog voor twee jaar als vrijwilliger bij.
Meer over hem staat op de hierboven genoemde pagina 'Jan Hendrik en de Delftse Beijens'.

Benjamin Lambertus Beijen

Benjamin Lambertus Beijen (Nieuwkapelse familie, 4.8), werd in 1807 in Nijmegen geboren. Hij wordt genoemd op de pagina Het gezin van Remigius.
Benjamin nam in februari 1831 op vrijwillige basis dienst in het leger. Hij werd ingedeeld bij het regiment lichte dragonders nummer 4. In tegenstelling tot veel andere soldaten van zijn regiment nam hij voor zover bekend niet deel aan de Tiendaagse Veldtocht.
Zijn loopbaan in het leger werd geen succes. Op de lijst van soldaten die in aanmerking zouden kunnen komen voor het Metalen Kruis werd vermeld dat Benjamin er geen aanspraak op had omdat hij zich schuldig maakte aan aanhoudende dronkenschap en 'incorrigibel' gedrag. Op 8 februari 1832 werd hij vermist. Omdat hij niet terugkwam werd hij daarna als deserteur 'geroyeerd'.
Over zijn verdere lotgevallen is niets bekend. Het zou kunnen zijn dat hij om arrestatie te voorkomen uitgeweken is naar BelgiŽ of Duitsland.

Henricus Beijen

Henricus Beijen werd in 1799 geboren in Nijmegen als zoon van Maria Prinse uit een relatie met een zekere Jan Beijen over wie verder niets bekend is. Hij wordt ook genoemd op de pagina Diverse losse eindjes onder het kopje Jan Beijen, Maria Prinse en hun nakomelingen.
Henricus kwam in 1826 in dienst bij het vierde bataljon artillerie nationale militie als remplaçant voor iemand anders. Kort daarna tekende hij een zesjarig contract. Kennelijk functioneerde hij goed, want in 1828 werd hij bevorderd tot kanonnier eerste klasse.
Tijdens de Tiendaagse Veldtocht bleef hij in Nederland bij het garnizoen dat de vesting 's-Hertogenbosch moest verdedigen. Toch kreeg hij net als andere soldaten die tijdens de veldtocht in dienst waren het Metalen Kruis.
In 1832 was het contract van Henricus afgelopen en zwaaide hij af. Hij overleed twee jaar later.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen