De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Nieuwkapelse familie

Het gezin van Remigius

Getrouwd met Johanna van Kempen

Het regiment van Remigius Beyen, die genoemd werd op de vorige pagina, was van 1751 tot 1754 en van 1758 tot 1761 gelegerd in Nijmegen. In 1753 trouwde hij daar met de Nijmeegse Johanna van Kempen. Zij kregen zeven kinderen, geboren in 1753, 1756, 1758, 1761, 1763 en 1766 (een tweeling). Ondanks de verschillende standplaatsen van Remigius werden alle kinderen in Nijmegen gedoopt. Bij de doopinschrijvingen werd geen enkele keer vermeld dat Remigius elders in Nederland in garnizoen lag. Er stond ook niet expliciet bij dat Remigius zelf bij de dopen aanwezig was.

Remigius moet zijn overleden tussen 1779, toen hij met pensioen ging, en 1799, toen bij het huwelijk van een van zijn zoons werd vermeld dat de moeder van de bruidegom weduwe was.

De kinderen en kleinkinderen van Remigius

Drie van de zeven kinderen van Remigius en Johanna bereikten de huwbare leeftijd:
 • Joanna Huberta (3.3) (1758-1829) werd driemaal weduwe. Ze was eerst getrouwd met Johannes Peter Wassing, daarna met Philips Christiaan Hartman en vervolgens met Gijsbert Hopman. Ze woonde haar hele leven in Nijmegen.
 • Henricus (3.5) (1763-1815) diende als vaandrig in het leger en was later schoenmaker. Met zijn vrouw Margaretha Slims kreeg hij twee zoontjes. Verdere gegevens over die zoontjes ontbreken.
 • Gerardus (3.6) (1766-1850), die ook wel Gradus werd genoemd, was metselaar. In 1795 trouwde hij met Theodora Helena Grevers. Zij kregen zeven kinderen. Gerardus overleed op de voor die tijd hoge leeftijd van 84 jaar in het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen. Oudere alleenstaande Nijmegenaren, die zelf het burgerrecht hadden verkregen of dat hadden gerfd, hadden het recht om daar hun laatste jaren door te brengen.

  De oudste zoon van Gerardus en Theodora, Remigius Adolphus (4.3), nam in 1815 als dienstplichtig soldaat bij de infanterie deel aan de Slag bij Waterloo. Hij overleefde de slag, werd schoenmakersknecht in Nijmegen en trouwde daar in 1819 met Maria Catharina Gertrudis Theunissen. Zij kregen vijf kinderen, van wie er drie heel jong overleden en de twee anderen kort na hun twintigste. Remigius en zijn vrouw werden ook niet oud: respectievelijk 34 en 44 jaar.

  De Slag bij Waterloo

  Dat Remigius Adolphus Beijen heeft deelgenomen aan de Slag bij Waterloo blijkt uit het feit dat zijn naam voorkomt in het register van de gratificaties die vanaf 1817 zijn uitgekeerd aan de Nederlandse deelnemers aan de slag. De gratificaties waren niet afhankelijk van de krijgsprestaties, maar van de rang van de militair. De hoogste bedragen waren voor de generaals (14.453 gulden en 34 cent), de laagste voor de korporaals, tamboers en soldaten, onder wie dus ook Remigius (29 gulden en 10 en een halve cent).

  De jongste zoon van Gerardus en Theodora, Benjamin Lambertus (4.8), nam in februari 1831, in de tijd van de Belgische Opstand, op vrijwillige basis dienst in het leger. Hij heeft waarschijnlijk niet daadwerkelijk deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht. Zijn loopbaan in het leger werd geen succes: volgens zijn meerderen maakte hij zich herhaaldelijk schuldig aan wangedrag en in februari 1832 deserteerde hij. Over wat er daarna met hem gebeurde is niets bekend.
  Meer over hem is te lezen op de pagina Betrokkenen bij de Tiendaagse Veldtocht.

  Alle huidige leden van de Nieuwkapelse familie stammen af van nog een andere zoon van Gerardus, Henricus Hubertus (4.7). Hij is de hoofdpersoon van de volgende pagina.


 •    De volgende pagina

  De voorpagina
  Het inhoudsoverzicht

  De bovenkant van de pagina
  Zoeken op deze website

  Reacties of vragen