De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Gijsbert van de IJsselsteinse familie

Jan Hendrik en de Delftse Beijens

Jan Hendrik Beijen (11.9) was de oudste zoon van Hermanus Dirkse Beijen, de hoofdpersoon van de pagina Hermanus Beijen uit Heesselt en zijn kinderen.
Jan Hendrik werd geboren in Heesselt in 1811. Zoals vaak voorkwam bij de oudste zoon kreeg hij de voornamen van zijn grootvader van vaderskant.

Dienstplichtig en vrijwillig militair

Jan Hendriks uiterlijk
Om persoonsverwisselingen te voorkomen werd het uiterlijk van militairen vastgelegd. Toen er nog geen foto's bestonden, moest dat via een beschrijving gebeuren. Van Jan Hendrik Beijen weten we daardoor dat hij bijna 1,70 m lang was. Verder werd hij als volgt beschreven:
Aangezigt
Voorhoofd
Oogen
Neus
Mond
Kin
Haar
Wenkbraauwen
Merkbare teekenen
Hoog
Laag
Bruin
Ordinair
Idem
Rond
Blond
Idem
Geene
In 1830 werd Jan Hendrik dienstplichtig soldaat bij de infanterie. Kort daarvoor was de opstand in het zuiden van het toenmalige Nederland begonnen, die uiteindelijk leidde tot de afscheiding van België. In 1831 leidde dat tot een gewapende actie waar ook Jan Hendrik aan deelnam. Meer daarover staat op de pagina Betrokkenen bij de Tiendaagse Veldtocht.

Kort na de veldtocht werd Jan Hendrik overgeplaatst naar het "Bataillon Artillerie Transporttrein" dat zijn thuisbasis had in Delft. Het begrip "transporttrein" werd gebruikt voor de paarden en wagens voor het vervoer van het geschut en van de andere materialen die de troepen nodig hadden. Jan Hendrik werd voor dat bataljon geselecteerd omdat hij net als zijn overgrootvader goed met paarden kon omgaan. Toen hij bijna aan het eind was van zijn dienstplichtige periode, die in principe vijf jaar zou duren, tekende hij een contract als vrijwilliger voor twee jaar. In 1837 verliet hij het leger. Hij bleef in Delft wonen, en hij werkte als koetsier en boterkopersknecht.
Jan Hendrik was tijdens zijn diensttijd getrouwd met de Delftse Cornelia Dirkje van der Hoeven. Zij kregen vijf zoons en een dochter. Jan Hendrik overleed in 1875 in Delft.

Jan Hendriks nakomelingen

  
Hierboven een krantenbericht uit 1915 over Nicolaas Marinus Beijen (12.17). Hij werd geboren op 27 september 1840. Op zijn vijftiende verjaardag ging hij als smidsjongen werken en op zijn vijfenzeventigste verjaardag ging hij met pensioen. Hij heeft daar nog ruim zes jaar van kunnen genieten.
Knipsel uit de collectie van het CBG.
Van de vijf zoons van Jan Hendrik werden er twee schoenmaker, een was smid, en twee werkten als geweermaker bij de werkplaatsen van het leger in Delft.

De zoons van Jan Hendrik kregen in de jaren 1856-1878 in totaal 17 kinderen met de naam Beijen (op het schema van de tak Gijsbert hebben zij de volgnummers 13.15 tot en met 13.31). Ze werden allemaal in Delft geboren.
Enkele van deze kinderen overleden op jonge leeftijd; enkele zoons bleven kinderloos of kregen slechts één kind. Daardoor bleef het aantal naamdragers Beijen in de volgende generatie beperkt tot zeven (14.13 tot en met 14.19).
In generatie 15 was er nog maar één Beijen over: Johanna Wilhelmina (Jopie) Beijen (15.14). Ze werd geboren in 1922 als dochter van Hendricus C.L.J. Beijen (14.18) en Martina Wagenaar. Ze was het enige kleinkind van Hendrikus Cornelis Beijen (13.22) en Johanna Wilhelmina van Galen. Uit de advertenties hieronder blijkt dat grootouders en kleinkind een goede band met elkaar hadden.


De foto hiernaast werd gemaakt bij het huwelijk van Jopie Beijen met Kees de Graaff in 1946.Toen Jopie de Graaff-Beijen in 1987 overleed, was zij nog niet het laatst overgebleven lid van het Delftse Beijen-takje: haar tante Johanna Margaretha (Annie) Beijen (14.13) overleed pas in 1994 op de mooie leeftijd van 94 jaar. Aan deze Annie Beijen is de volgende pagina gewijd.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen