De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Gijsbert van de IJsselsteinse familie

De ruiter Dirck Beijen en zijn nakomelingen

Dirck Beijen, ruiter in het leger

Dirck Beijen (8.4) werd in 1724 in Lexmond geboren uit het tweede huwelijk van de chirurgijn en schepen Dirck Beijen die genoemd werd aan het slot van de pagina over Gijsbert en Dirck Beijen uit Lexmond.
Net als zijn halfbroer Gijsbert (zie de pagina over Gijsbert Beijen uit Vianen) had Dirck iets met paarden. Hij nam dienst in het leger en was ruiter in de compagnie van de kolonel Van Tuyll van Serooskerken. Die compagnie was gelegerd in verschillende garnizoenssteden, waaronder Utrecht, Amersfoort, Arnhem en Zutphen.
In 1750 trouwde Dirck met Hendrina Stomp. Zij kregen voorzover bekend vier kinderen.
Dirck overleed in 1797 in Utrecht; zijn weduwe Hendrina Stomp in 1806.

Dirck en zijn nakomelingen worden op deze website aangeduid als de subtak Dirk Jan. Een belangrijke reden daarvoor is dat er niet minder dan twaalf nakomelingen van hem waren die Dirk Jan Beijen heetten.

De volgende kleine selectie uit het schema van de leden van de tak Gijsbert laat de verbanden zien tussen Dirck, zijn zoon Jan Hendrik, zijn kleinzoon Hermanus en de Beijens die op de volgende pagina's worden genoemd.

De zoons van Dirck

Dircks oudste zoon Dirk Beijen (9.15) werd in 1752 geboren in Utrecht. Op zijn vijftiende jaar werd hij daar leerling-chirurgijn en ruim vijf jaar later werd hij ingeschreven als meester-chirurgijn. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn grootvader, zijn overgrootvader en andere familieleden, die ook chirurgijn waren geweest. Hij had een praktijk in Utrecht.
In 1773 trouwde Dirk in Utrecht met Johanna Eijkhoff. Zij kregen drie dochters.
In 1802, toen Dirk al 50 jaar was, verhuisde hij naar Montfoort, waar hij stadschirurgijn werd.
Dirk overleed in 1805 in Montfoort, Johanna in 1808 in Utrecht.

De tweede zoon Jan Hendrik Beijen (9.16) was net als zijn broer een tijdje in de leer bij een chirurgijn in Utrecht. Over een examen is niets bekend, maar hij heeft in de periode 1788-1793 wel als chirurgijn in Wilnis gewerkt.
Jan Hendrik trouwde in 1786 in Woerden met Steverina Cornelia Verweij. In de jaren 1787-1791 kregen zij drie kinderen. Jan Hendrik overleed vermoedelijk voor 1800.

De derde zoon, Johannes Beijen (9.17) trouwde in 1781 in Amsterdam met de Amsterdamse Anna ten Hoet. Zij kregen twee kinderen. Johannes vertrok omstreeks 1785 naar Oost-Indië. In 1786 overleed hij in het hospitaal van Batavia. Zijn vrouw Anna ten Hoet bleef in Amsterdam wonen.

Hermanus Dirkse Beijen

Van de kinderen van Dirk, Jan Hendrik en Johannes was er maar één die nakomelingen had in de Beijen-lijn: Jan Hendriks zoon Hermanus Dirkse Beijen (10.42). Hermanus werd in 1788 geboren in Waarder ten zuidwesten van Woerden. Zijn tweede voornaam Dirkse, die later ook wel als Dirk werd geschreven, suggereert dat zijn vader Dirk heette, maar uit het doopregister blijkt duidelijk dat dat niet het geval was. Zijn eerste naam ontleende hij aan zijn opa van moederskant, die getuige bij de doop was, zijn tweede vermoedelijk aan zijn opa van vaderskant.
Hij verhuisde in zijn jonge jaren naar de Betuwe, waar familie van zijn moeder woonde. Omstreeks 1810 trouwde hij met Hendrika van de Aa. Zij woonden in het dorpje Heesselt ten zuidwesten van Tiel en kregen daar zes kinderen.
Hermanus was volgens de akten van de burgerlijke stand dagloner. Hij overleed in Heesselt in 1866, 77 jaar oud.

De oudste zoon van Hermanus, Jan Hendrik Beijen (11.9), wordt besproken op de pagina Jan Hendrik en de Delftse Beijens. De jongste zoon, Dirk Jan Beijen (11.13), komt aan de orde op de pagina Dirk Jan en de Gooise Beijens.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen