De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Gijsbert van de IJsselsteinse familie

Hermanus Beijen uit Heesselt en zijn kinderen

Hermanus Dirkse Beijen (10.42) was een zoon van Jan Hendrik Beijen die genoemd wordt aan het eind van de vorige pagina. Hij werd in 1788 geboren in Waarder ten zuidwesten van Woerden. Zijn tweede voornaam Dirkse, die later ook wel als Dirk werd geschreven, suggereert dat zijn vader Dirk heette, maar uit het doopregister blijkt duidelijk dat dat niet het geval was. Zijn eerste naam ontleende hij aan zijn opa van moederskant, die getuige bij de doop was, en zijn tweede vermoedelijk aan zijn opa van vaderskant.Hermanus verhuisde in zijn jonge jaren naar de Betuwe, waar familie van zijn moeder woonde. Omstreeks 1810 trouwde hij met Hendrika van der Aa, die afkomstig was uit het Betuwse dorp Wamel. Zij woonden in het dorpje Heesselt aan de noordkant van de Waal ten oosten van Zaltbommel. Heesselt viel eerst onder de gemeente Opijnen en later onder Varik.

Hierboven de handtekening van Hermanus Dirkse Beijen onder een notariële akte uit 1839 waarin hij en zijn vrouw toestemming gaven voor het huwelijk van hun dochter Stevenia (Steverina).
Hermanus en Hendrika kregen in de jaren 1811 tot 1827 zes kinderen. Een van hen, de eerste Aaltje (11.11), overleed kort na haar tweede verjaardag. De andere vijf kinderen komen hierna aan de orde.
In de akten van de burgerlijke stand werd Hermanus aangeduid als dagloner of arbeider. Hendrika overleed in 1854 en Hermanus in 1866, nog steeds in Heesselt, op 77-jarige leeftijd.

Jan Hendrik

De oudste zoon van Hermanus, Jan Hendrik Beijen (11.9), was de stamvader van de 'Delftse Beijens'. Die groep is inmiddels uitgestorven in de Beijen-lijn, maar er leven wel afstammelingen met een andere achternaam.
Meer over Jan Hendrik en zijn nakomelingen is te lezen op de pagina Jan Hendrik en de Delftse Beijens.

Stevenia

Stevenia Cornelia Beijen (11.10) was de oudste dochter van Hermanus. Zij werd geboren in 1814. Het was ongetwijfeld de bedoeling om haar te vernoemen naar haar grootmoeder Steverina Cornelia Verweij. Haar eerste voornaam werd in de geboorteakte echter onduidelijk geschreven: er staat Stevenia, maar de ambtenaar uit Varik die in 1839 ter gelegenheid van haar huwelijk in Rotterdam een uittreksel uit het geboorteregister moest maken, maakte er Stevina van. Onder die naam stond ze voortaan in de Rotterdamse burgerlijke stands-akten bekend. In de notariŽle akte uit Tiel waarin haar ouders in 1839 toestemming gaven voor het huwelijk werd echter Steverina geschreven.

Zoon Hermanus

In 1835 kreeg Stevenia in Heesselt een zoon die naar haar vader de voornamen Hermanus Dirkze kreeg en bij gebrek aan een eigen vader de achternaam Beijen. Daarna verhuisde Stevenia naar Rotterdam, waar ze als dienstbode werkte.
In 1839 trouwde ze in Rotterdam met de matroos Hendrik Walraven. Bij dat huwelijk werd de kleine Hermanus erkend als kind van het nieuwe echtpaar, met als gevolg dat zijn achternaam veranderd werd in Walraven. Hij is later twee keer getrouwd; zijn kinderen heetten uiteraard Walraven.

Zoon Cornelis

Hendrik Walraven overleed in 1849. Drie jaar later kreeg Stevenia een zoon Cornelis Stephanus die duidelijk niet uit het huwelijk met Hendrik afkomstig was en dus weer de achternaam Beijen kreeg. In 1857 hertrouwde Stevenia in Rotterdam met de schrijnwerker Conrardus Johannes Janssen. De kleine Cornelis werd niet bij het huwelijk erkend en bleef dus Beijen heten. Pas veertien jaar later erkende Conrardus Janssen Cornelis als zijn zoon. Onder die omstandigheden was er voor de naamsverandering in Janssen koninklijke goedkeuring nodig. Die werd verleend in 1872. Op dat moment raakte ook de tweede zoon van Stevenia die Beijen had geheten die naam kwijt. Verder nageslacht in de Beijen-lijn zat er dus niet in.
Stevenia overleed, nog steeds in Rotterdam, in 1888 op 73-jarige leeftijd.

Aaltje

Na een eerdere jong overleden dochter met de naam Aaltje kregen Hermanus Beijen en zijn vrouw in 1821 een dochter met diezelfde naam: Aaltje Beijen (11.12). Aan Aaltje en het bijzondere verhaal over haar dochter, die onder verschillende namen bekendstond, is een afzonderlijke pagina gewijd: Catharina, Jacoba of Koosje Bijen/Beijen/Beijer.

Dirk Jan

De jongste zoon van Hermanus, Dirk Jan Beijen (11.13), was de stamvader van wat ik de 'Gooise Beijens' noem. Alle nu levende leden van de subtak Dirk Jan van de tak Gijsbert stammen van hem af.
Dirk Jan wordt besproken op de pagina Dirk Jan en de Gooise Beijens.

Johanna

De jongste dochter, Johanna Beijen (11.14), verhuisde toen ze volwassen was net als haar zusters naar Rotterdam. Ze trouwde in 1855 met de 'huisknecht' Hendrikus Jacobus Veltman. Uit dat huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren. Johanna overleed in 1890.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen