De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Johan Franco van de IJsselsteinse familie

De tak Johan Franco in Nederland's Patriciaat

Al ruim honderd jaar, sinds 1910, verschijnt het jaarboek Nederland's Patriciaat, dat soms wordt aangeduid als "het blauwe boekje". Het bevat genealogieën (familieoverzichten) van oude aanzienlijke families die niet tot de adel behoren. Adellijke families komen aan bod in een zusteruitgave: het Nederland's Adelsboek ("het rode boekje"). Tot 1930 was Nederland's Patriciaat een particuliere uitgave van de genealoog D.G. van Epen. Tegenwoordig wordt het uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie.

Het jaarboekje uit 1919

Het tiende jaarboek, dat uitgegeven werd in 1919, bevatte een genealogie van een deel van de IJsselsteinse familie Beyen/Beijen (in dit geval gespeld als Beyen). Alleen de tak Johan Franco werd vermeld. Het initiatief tot het opnemen van deze genealogie was vermoedelijk afkomstig van een of meer leden van de tak Johan Franco zelf. Misschien hebben zij aan Van Epen gevraagd om nog wat aanvullend onderzoek te doen.
Het is niet zo vreemd dat de tak Johan Franco beschouwd werd als onderdeel van het patriciaat. De familie Beijen had al vanaf de zestiende eeuw een vooraanstaande rol gespeeld in het stadsbestuur van IJsselstein en de tak Johan Franco had veel relaties met adellijke en patricische families.
De genealogie-Beyen omvatte vier pagina's. Ze worden hieronder weergegeven met wat commentaar ernaast. Daaruit blijkt dat de vermelde gegevens lang niet allemaal juist en volledig waren.

De genealogie begint met het familiewapen met het hertengewei dat gebruikt werd in de IJsselsteinse familie. Daarnaast staat ten onrechte: "In zilver een rood hertsgewei". Uit de pagina over Familiewapens blijkt dat de achtergrond goud (geel) was en het gewei zwart.
Bij I wordt de stamvader van de tak Johan Franco vermeld: de luitenant ter zee Johan Beyen, een van de twee hoofdpersonen op de pagina over Johan Beijen en Mechteld van Meerland.
Kennelijk wist de auteur niet dat Johan in 1672 was geboren en was hij ook niet op de hoogte van de voorouders van Johan en van de relatie van de tak Johan Franco met de rest van de IJsselsteinse familie. Verder had hij geen informatie over het overlijden van Johan en Mechteld en over de geboorte en het overlijden van de bij II vermelde Johan Franco Beyen (7.1) en diens vrouw.
Die Johan Franco (op deze website Johan Franco I genoemd) is de hoofdpersoon van de pagina Johan Franco I, beschermer van de Hernhutters.
De daarna vermelde Johan Franco's komen op deze website aan bod op de pagina's Johan Franco II en Elisabeth Charlotte Elikink, Johan Franco III, burgemeester in crisistijd en De Johan Franco's IV, V en VI. Van de bij III vermelde Johan Franco II (8.5) staat een verkeerde begraafdatum genoemd: het was niet 6 april 1788 maar precies een jaar later. Van Johan Franco III (9.1) (vermeld bij IV) is de doopdatum niet goed: het moet zijn 27 juni 1773 in plaats van 27 juli 1773.

Van Johan Franco III en zijn vrouw worden vervolgens (zie hiernaast) maar drie kinderen besproken, terwijl ze er veertien hadden. Op het schema van de leden van de tak Johan Franco worden ze genoemd bij 10.1 tot en met 10.14.
Bij A-V staat als plaats en datum van overlijden van Johan Franco IV (10.2) IJsselstein 18 februari 1842 in plaats van Barneveld 18 april 1878. De vermelde gegevens zijn die van zijn vader.
Van de naar Nederlands Indië vertrokken Hendrik Rudolph (11.9) worden geen kinderen vermeld. Hij had er vier, die op het schema van de leden van de tak Johan Franco genoemd worden bij 12.3 tot en met 12.6.

Johan Franco VI (12.2), die vermeld wordt op de grens van de pagina's 3 en 4, werd niet geboren op 24 december 1889, maar op 24 december 1886.
De bij A-VIbis vermelde Carolina J.C. Strengnaerts werd niet geboren op 29 februari 1852, maar een schrikkeldag eerder: op 29 februari 1848. Dat gebeurde in Tjeringin op West-Java.
Johanna Wilhelmina Hendrika Beyen (12.4) was waarschijnlijk geen dochter van Pieter Wilhelm Adriaan (11.4), maar van diens broer Hendrik Rudolph (11.9).
Bij A-VIter wordt Antonie Frederik Beyen (11.11) ten onrechte aangeduid als Frederik Antonie. Diens tweede vrouw Anna Maria Roghair werd geboren op 21 september 1851.
Frederik Antonie's zoon Frederik Gijsbertus (12.9), die in 1919 officieel nog Roghair heette, wordt ten onrechte Frederik Anthony genoemd. Zijn vrouw Hendrika Petronella Maria van Beurden werd geboren op 8 januari 1890 in 's- Hertogenbosch.
Bij B-IV (wat B-V had moeten zijn) staat als geboortedatum van Louisa E. Ebeling 22 augustus 1829; het moet zijn 22 augustus 1820.

Op de laatste pagina van de genealogie had bovenaan bij Maria Johanna Florentina (11.12) kunnen worden vermeld dat haar echtgenoot Eduard Marius van Beyma op 2 april 1915 in Den Haag was overleden.

De gegevens van het takje dat hier als C wordt aangeduid, Anthonie Frederik (10.12) en zijn kinderen, zijn bijna helemaal correct (het enige dat ontbreekt is dat het eerste kind uit dit gezin, Jan Rudolph (11.16), die in 1861 op een leeftijd van zes maanden overleed, niet is vermeld). Dat wijst erop dat de initiatiefnemers voor deze genealogie vermoedelijk bij dit takje moeten worden gezocht. Er is nog een andere aanwijzing dat daar belangstelling bestond voor de familiegeschiedenis: in 1943 deponeerde Ida C.A. Peelen, een dochter van de onderaan vermelde Johanna Elisabeth Charlotte (11.18), een verzameling familiepapieren bij het Rijksarchief in Utrecht.

Enkele aanvullingen

Nadat de eerste pagina's van het jaarboekje uit 1919 al waren gezet, kwamen er nog een paar aanvullingen binnen. De gegevens hiernaast staan op pagina 433 van hetzelfde boekje.

In Nederland's Patriciaat uit 1962 werd nog een aanvulling op de genealogie uit 1919 opgenomen. Deze keer ging het om de al genoemde Hendrik Rudolph (11.9) uit Nederlands Indië. Van hem werd maar één zoon genoemd: Johan Franco (12.6). Van Johan Franco werden alleen de eerste vier kinderen genoemd; het vijfde kind, Willem (13.10), had een andere moeder.
Het is niet bekend wie het initiatief heeft genomen tot deze aanvulling. Opvallend is dat de naam deze keer werd gespeld als Beijen.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen