De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Johan Franco van de IJsselsteinse familie

De Johan Franco's IV, V en VI

Na de Johan Franco's I, II en III, de hoofdpersonen van de drie vorige pagina's, komen nu de Johan Franco's IV, V en VI ter sprake.

Johan Franco IV

Johan Franco IV (10.2), de oudste zoon van Johan Franco III, werd in 1803 geboren in IJsselstein. Net als zijn vader studeerde hij medicijnen in Utrecht. Hij promoveerde in 1828 cum laude tot doctor in de medicijnen op een proefschrift over bepaalde soorten hoest: De tussi convulsiva. In 1829 werd hij ook nog doctor in de chirurgie. Hij vestigde zich als arts in Barneveld, waar hij de rest van zijn leven bleef wonen en werken. Hij stond bekend als een goede arts die ook altijd klaarstond voor de minder bedeelden in Barneveld en omgeving.

Johan Franco IV was getrouwd met Anne Helène Florentine Bogaard. Uit het woord "jonkvrouwe" in de huwelijksadvertentie uit 1829 zou kunnen worden afgeleid dat zij van adel was. Dat was zij niet, ook al was haar moeder een Beelaerts van Blokland. Overigens werden ook andere aanzienlijke jonge dames in die tijd wel als "jonkvrouwe" aangeduid.

  
Het echtpaar kreeg elf kinderen, van wie er drie jong overleden.

Hiernaast staat een foto van Anne H.F. Beijen-Bogaard. Zij werd op latere leeftijd met ernstige psychische problemen opgenomen in het Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen, waar zij in 1877 overleed.

Uit een artikel in het blad Oud Barneveld kan worden afgeleid dat Johan Franco er nogal wat andere relaties op nahield, en dat dat in het dorp algemeen bekend was. Iemand schreef later in een brief: "Hij had in Turkije moeten geboren worden, dan had hij zoo veel vrouwen mogen nemen als hij betalen kon, want een Turk mag 4 wettige vrouwen hebben en zoo veel anderen als hij wil. Maar daar dat nu hier geen gebruik is, heeft hij verkeerd gedaan, te meer daar hij in een dorp woonde, waar niets geheim blijft."
Johan Franco overleed in 1878. De Barneveldsche Courant uitte na zijn overlijden grote waardering voor zijn werk als arts.

Verschillende kinderen van Johan Franco IV komen ter sprake op andere pagina's:

 • zijn zoons Pieter Wilhelm Adriaan (11.4) en Hendrik Rudolph (11.9) op de pagina Een Beijen-takje in Nederlands-Indië;
 • zijn dochter Jacoba Cornelia (11.10) op de pagina over Jacoba Cornelia Beijen en haar kinderen;
 • zijn zoon Antonie Frederik (Frits) (11.11) op de pagina over Frits Beijen en de naam Beijen Roghair.

  Johan Franco V

  Johan Franco V (11.3) werd geboren in Barneveld in 1833. Net als enkele ooms en broers koos Johan Franco voor een militaire loopbaan. Hij doorliep een groot aantal rangen en bracht het tot kapitein bij de genie. Hij werd al in 1872, toen hij nog geen 39 jaar was, gepensioneerd, waarschijnlijk om medische redenen.

  Op de linkerfoto, die in 1861 is gemaakt, is hij afgebeeld op 28-jarige leeftijd: J.F. Beijen 1e luitenant der genie in 1861 in garnizoen te Nijmegen.
  De foto daarnaast moet gemaakt zijn in 1902 of daarna, toen Johan Franco al 69 jaar of ouder was. Onder de foto staat namelijk dat de fotograaf Louis Fraenkel bekroond is bij de internationale fotografietentoonstelling in Amsterdam in 1902.
  De rechterfoto wordt door sommigen ten onrechte toegeschreven aan zijn vader Johan Franco IV, maar die kan dat onmogelijk zijn geweest omdat hij al in 1878 is overleden.

  Johan Franco trouwde op 51-jarige leeftijd met de twintig jaar jongere Fennechiena Boers. Zij kregen twee kinderen.

  Op latere leeftijd publiceerde Johan Franco V diverse religieus geïnspireerde brochures, onder andere over de relatie tussen de kerk en de socialistische beweging. Verder was hij een actief bestrijder van het gebruik van alcoholische drank. Hij overleed in 1918 in Zeist.

  Johan Franco VI

  Johan Franco VI (12.2) werd geboren in Sint Oedenrode in 1886. Hij was stuurman en kapitein bij de koopvaardij. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij luitenant bij de marine. Hiernaast staat een foto van hem uit 1940. Hij bleef ongetrouwd.
  Met het overlijden van Johan Franco VI in 1971 eindigde de reeks van zes Johan Franco's.
    


 •    De volgende pagina

  De voorpagina
  Het inhoudsoverzicht

  De bovenkant van de pagina
  Zoeken op deze website

  Reacties of vragen