De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Johan Franco van de IJsselsteinse familie

Johan Franco III, burgemeester in crisistijd

Johan Franco Beijen III (9.1) werd in 1773 geboren in IJsselstein. Net als zijn vader werd hij al op vrij jonge leeftijd halfwees: hij was vijftien toen zijn vader overleed.
Johan Franco ging geneeskunde studeren in Utrecht. Op de vorige pagina staat een gedicht dat zijn moeder schreef op zijn vijfentwintigste verjaardag in 1798, toen hij zijn studie bijna had afgerond. In 1799 promoveerde hij op een proefschrift over celweefsel: De tela olim cellulosa nuper mucosa dicta.

Huwelijk met Marie Jeanne Florentine Trip

Na de afronding van zijn studie kwam Johan Franco weer terug naar IJsselstein. In het huis van zijn voorouders aan de Benschopperstraat oefende hij een artsenpraktijk uit.
In 1800 trouwde Johan Franco met Marie Jeanne Florentine Trip. Zij was geboren in Groningen en stamde uit een vooraanstaande familie.
Het echtpaar Beijen-Trip kreeg veertien kinderen. Niet minder dan zes van hun kinderen overleden op heel jonge leeftijd. Twee van hen overleden zelfs binnen enkele dagen na elkaar:

Arts en burgemeester in IJsselstein

Als arts werd Johan Franco direct geconfronteerd met de grote armoede in IJsselstein als gevolg van de economische achteruitgang in de Franse tijd. Hij was onder andere lid van een plaatselijke commissie die een gaarkeuken beheerde.

  
    
Hierboven staat een afbeelding van een schilderijtje met het familiewapen van Johan Franco III. Het wapen bevat hetzelfde hertengewei dat ook voorkomt op het zegel van zijn voorvaderen uit de oudste generaties.
Johan Franco III trad op bestuurlijk gebied al snel in de voetsporen van zijn vader. Ondanks het feit dat onder het beschermheerschap van de Fransen de patriotten aan de macht waren gekomen, was er ook ruimte voor mensen uit de hoek van de oranjegezinden. Al in 1802, toen hij nog geen 30 jaar was, werd Johan Franco Beijen lid van de voorlopige gemeenteraad. In 1806 was het zijn beurt om president van het plaatselijk bestuur te zijn en stond hij aan het hoofd van de IJsselsteinse delegatie die werd afgevaardigd naar Huis ten Bosch bij Den Haag om de nieuwe koning Lodewijk Napoleon welkom te heten.

Het stadsbestuur, waar Johan Franco deel van bleef uitmaken, had steeds te maken met enorme geldzorgen. De stad werd aangeslagen voor grote bijdragen aan het landsbestuur, maar de bevolking was niet in staat om de daarvoor noodzakelijke belastingen te betalen. Het lukte nauwelijks om het hoofd boven water te houden.
Toen Nederland in 1810 door Frankrijk werd geannexeerd, werd Johan Franco Beijen eerst maire (burgemeester) en later adjunct-maire. Hij kreeg het bovendien druk omdat hij als arts grote aantallen dienstplichtigen moest keuren voor het leger van Napoleon.

Na de Franse tijd bleef Johan Franco burgemeester van IJsselstein, eerst als lid van een tweemanschap, later als de enige burgemeester. Die functie bleef hij combineren met zijn werk als arts.
Johan Franco III overleed in 1842. Tot zijn dood was hij burgemeester en arts gebleven. Zijn weduwe Marie J.F. Trip overleed in 1868.

De nakomelingen van Johan Franco III

Alle latere leden van de tak Johan Franco stammen af van Johan Franco III. De volgende pagina gaat over de Johan Franco's IV, V en VI. Daarna volgen pagina's over enkele andere nakomelingen.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen