De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Gijsbert van de IJsselsteinse familie

Dirk Jan en de Gooise Beijens

Van de Betuwe via Utrecht naar het Gooi

Dirk Jan Beijen (11.13) werd in 1824 geboren in Heesselt in de huidige gemeente West Betuwe. Hij was het op één na jongste kind van Hermanus Dirkse Beijen, de hoofdpersoon van de pagina Hermanus Beijen uit Heesselt en zijn kinderen.

In 1854, toen Dirk Jan bijna dertig was, trouwde hij in Varik met zijn acht jaar jongere plaatsgenote Jenneke Maria Clements. Tot zijn huwelijk met Jenneke was Dirk Jan behoorlijk honkvast geweest, maar daarna was hij dat veel minder. Uit de archieven valt op te maken dat zij vanaf 1854 in negen verschillende gemeenten woonden, eerst in de Betuwe, later in Utrecht en omgeving en tenslotte in het Gooi: achtereenvolgens Ophemert, Wadenoijen, Herwijnen, Heukelum, Vianen, Utrecht, opnieuw Vianen, Willeskop, Blaricum en (vanaf 1886) Bussum.
Volgens de archieven was Dirk Jan arbeider. Wat voor werk hij deed, wordt uit de vermeldingen niet duidelijk. Hij overleed in 1903 in Bussum. Zijn vrouw was al zeven jaar eerder overleden.

De kinderen van Dirk Jan en Jenneke

Dirk Jan en Jenneke kregen dertien kinderen. Acht van hen, vier zoons en vier dochters, werden volwassen. Van de vier volwassen geworden zoons kreeg de oudste, Hendrikus (12.22), geen kinderen. De andere drie hadden wel in ruime mate nakomelingen. Op dit moment zijn er zo'n zeventig naamdragers Beijen die van hen afstammen.

Hieronder staat een kleine selectie uit het schema van de leden van de tak Gijsbert. In de tweede kolom staan de drie zoons van Dirk Jan die hieronder worden besproken.
Het plaatje laat ook de relaties zien tussen Dirk Jan en zijn elf nakomelingen die net als hij Dirk Jan Beijen heetten: één in generatie 12, zes in generatie 13 en vier in generatie 14. Hun namen staan in het rood. Er waren en zijn ook andere nakomelingen met namen als Dirk Johannes en Dirk Johan.

Dirk Jan junior

Dirk Jan Beijen (junior, 12.26) werd geboren in 1864. Hij werkte onder andere als steenzetter, voeger, sloper en arbeider in een steenfabriek. In 1888 trouwde hij in Bussum met Jansje Hamming. Zij kregen zeven kinderen, van wie er drie jong overleden. Het gezin verhuisde in 1890 naar Amsterdam, waar ze op diverse adressen woonden, ook in het deel van Nieuwer-Amstel dat in 1896 bij Amsterdam zou worden gevoegd.
Na 1900 werd Dirk Jan tweemaal veroordeeld wegens mishandeling en eenmaal vanwege het ontvreemden van materialen van een bouwplaats. Er ontstonden ook huwelijksproblemen. Dirk Jan verliet zijn gezin en ging eerst in Bussum en later in Hilversum samenwonen met de weduwe Maria Johanna Gaemers. Een huwelijk was niet mogelijk omdat Jansje Hamming alleen een scheiding van tafel en bed had gevraagd en niet wilde meewerken aan een echtscheiding. Uit de relatie werden zes kinderen geboren die de achternaam Gaemers kregen. In 1922 werd het huwelijk met Jansje Hamming alsnog ontbonden en trouwde Dirk Jan met Maria Gaemers. Dirk Jan overleed in 1928.

Er is een aparte pagina gewijd aan de oudste zoon van Dirk Jan junior, die opnieuw Dirk Jan Beijen heette: Dirk Jan Beijen, huismeester van de Bonneterie.

De meeste nakomelingen van Dirk Jan junior met de naam Beijen wonen in de omgeving van Amsterdam en het Gooi.

Theodorus

Theodorus Beijen (12.27) werd in 1865 geboren in Ophemert. Hij trouwde in 1886 in Huizen met de nog net geen twintig jaar oude Klaasje Lustig. Op dat moment had Klaasje al twee kinderen, Theodorus en Aaltje, die in 1884 en 1885 waren geboren. Bij het huwelijk erkende Theodorus hen als zijn kinderen en kregen ze alsnog de naam Beijen. Daarna volgden er nog zes andere kinderen, van wie er drie jong overleden.
Theodorus was machinist bij de spoorwegen en stoker in de scheepvaart. Mede daardoor had het gezin een enigszins zwervend bestaan: nadat ze eerst in Bussum, Rotterdam, Delft en Antwerpen hadden gewoond, verhuisden ze omstreeks 1905 naar Leith bij Edinburgh. In de burgerlijke stand werd Theodorus daar niet alleen aangeduid als "marine stoker", maar ook als "foreman cold storage warehouse": technicus in een koelpakhuis.
In 1913 kwamen Theodorus en zijn vrouw met hun jongste kinderen weer terug naar Nederland. Alleen de hierna genoemde Theodorus junior bleef langer in Schotland. Theodorus en Klaasje woonden daarna in Naarden, Bussum en Hilversum en vanaf 1928 in Utrecht. Theodorus overleed daar in 1941; zijn weduwe Klaasje Lustig in 1947.De foto hierboven moet gemaakt zijn ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijk van Theodorus en Klaasje in 1936. De mensen om het bruidspaar heen zijn van links naar rechts hun dochter Marie (Jenneke Maria, 13.42), hun uit Schotland afkomstige schoondochter Margaret Lynch, hun oudste zoon Theodorus junior (13.39), hun stiefdochter Dora (de hoofdpersoon van de pagina Katie Terry McSaley of Theodora Klaasje Beijen) en hun dochter Sien (Klaasje, 13.45). De jongen rechts was waarschijnlijk een van hun kleinzoons.

De al genoemde zoon Theodorus junior (13.39) was ook machinist en stoker. Hij was met zijn ouders naar Schotland verhuisd en trouwde in 1910 in Leith met de Schotse Margaret Lynch. Zij kregen daar zes kinderen, van wie de oudste op jonge leeftijd overleed. In 1923 verhuisde het gezin naar Hilversum, waar nog vier kinderen werden geboren. Theodorus werkte daar als verwarmingsmonteur.
Hij overleed in 1966, tien jaar na zijn vrouw. Hun nakomelingen wonen nog steeds voor het grootste deel in Hilversum en omgeving.
Hiernaast staat een foto van de grafsteen van Theodorus Beijen junior en zijn vrouw Margaret Lynch op de Noorderbegraafplaats in Hilversum.

Theodorus' jongste dochter heette officieel Klaasje (13.45), net als haar moeder, maar werd Sien genoemd. Dat was vermoedelijk afgeleid van Klaassien. Sien was geboren in 1892. In 1910, toen ze met haar ouders in Schotland woonde, kreeg Sien een zoontje dat geheel in de familietraditie Dirk Jan (14.35) werd genoemd. Het kind overleed echter na vijf maanden.
Later keerde Sien met haar ouders terug naar Nederland. Ze bleef ongehuwd en woonde vele jaren aan de Raiffeisenlaan in de Utrechtse wijk Tuindorp, waar ze een wolwinkel had, "Maison Succes". Ze was ook een actief lid van het Leger des Heils.
Sien Beijen overleed in 1972.

De jongste zoon van Theodorus senior, Dirk Jan (13.46), werd geboren in 1895. Hij was handelscorrespondent en emigreerde in 1920 naar de Verenigde Staten. Daar trouwde hij met de uit Nederland afkomstige Josephine O.A. van Hees, met wie hij twee dochters kreeg. In 1944 scheidden ze. Dirk Jan hertrouwde met Bonnie Laurie Guinée, die geboren was in Texas in 1915. Uit dit huwelijk werd een zoon Dirk Jan (14.38) geboren.
Dirk Jan (senior) overleed in 1953 in San Francisco. Zijn weduwe Bonnie overleefde hem meer dan een halve eeuw: zij overleed in 2005.
Er wonen nog enkele nakomelingen van Dirk Jan in Amerika.

Hermanus

Hermanus Dirk Beijen (12.30) werd in 1870 in Heukelum geboren. In 1890 nam hij vrijwillig voor zes jaar dienst in het leger. Op de pagina Militairen in de fout wordt verteld over straffen die hem daar werden opgelegd.
Na zijn tijd in het leger ging hij terug naar het Gooi, waar hij als voeger werkte. In 1897 trouwde hij in Naarden met Alida Sophia Beugelaar. Ze woonden in Bussum en Naarden en kregen negen kinderen, van wie er drie jong overleden. Hermanus overleed in 1946 in Naarden, zijn vrouw in 1945 in Bussum.

De oudste volwassen geworden zoon heette naar zijn grootvader Dirk Jan Beijen (13.48). Hij werd in 1898 in Bussum geboren en trouwde daar in 1920 met Aagje Groot. Dit huwelijk eindigde door echtscheiding. In 1935 hertrouwde Dirk Jan met Johanna Elisabeth (Jo) van Thienen. Uit beide huwelijken werd een dochter geboren.
Dirk Jan had voor de oorlog een meubel- en confectiewinkel in Bussum, tijdens de oorlog had hij een café in Blaricum, en in 1949 opende hij een modezaak op het adres Laarderweg 13 in Bussum. Die winkel werd later voortgezet door zijn schoonzoon Ab Oosterloo. Op de lichtbak op de foto hierboven staat de naam BEIJEN. Dirk Jan Beijen overleed in 1974.

Een andere zoon, Johannes Marinus (Joop) Beijen (13.50), leefde van 1902 tot 1958. Net als zijn vader werkte hij als voeger. Hij trouwde in 1928 met de uit Duitsland afkomstige Johanna Descher. Zij kregen vier zoons. Mede daardoor zijn er veel nakomelingen van dit echtpaar met de naam Beijen. De meesten van hen woonden en wonen ook in het Gooi.
De foto is in 1953 gemaakt bij de zilveren bruiloft van Joop Beijen en Johanna Descher. Achter hen hun vier zoons; van links naar rechts Hans (Johannes W., 14.42), Dirk (Dirk Jan, 14.44), Joop junior (Johannes M., 14.45) en Herman (Hermanus D., 14.43). Hans en Herman waren in het gezelschap van hun vriendin of verloofde.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen