De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Nieuwkapelse familie

De broers en kinderen van Johan Willem Beyen

Hiernaast staat een uitsnede uit het schema van de leden van de Nieuwkapelse familie.

Karel Hendrik Beijen (6.3), die genoemd wordt op de pagina Een familie vol spoorwegmensen, en zijn vrouw Louisa Maria Coenen hadden drie zoons. Een van hen was de oud-minister Johan Willem Beyen (7.2).
Deze pagina gaat over hun andere twee zoons en over hun kleinkinderen uit de volgende generatie.

Hoewel de op deze pagina genoemde mensen vrijwel allemaal officieel Beijen heetten, schreven ze hun naam meestal als Beyen. Die gewoonte wordt hier gevolgd.

Karel Lodewijk (Bob) Beyen, secretaris van Heineken

Karel Lodewijk Beyen (7.1) was de oudste zoon van Karel Hendrik Beijen en Louisa Maria Coenen. Hij werd in 1892 geboren in Den Haag. Meestal werd hij Bob genoemd.
De foto is waarschijnlijk in 1919 gemaakt bij de promotie van Wim Beyen, de middelste van de drie broers. Bob staat links en de jongste broer Henk rechts.

Bob Beyen studeerde rechten en werkte jarenlang bij Heineken, waar hij secretaris van de directie was. Hij trouwde in 1919 met Marie Rudolphine Utermöhlen, die in 1898 in Den Haag was geboren. Ze kregen twee kinderen.
In 1943 kwam het tot een echtscheiding. Bob Beyen hertrouwde in 1945 met Emilia Erzsébet Gyermek, die in 1904 geboren was in Boedapest en getrouwd was geweest met Ferencz Mendlik. Opvallend is dat Mendlik twee dagen voor het tweede huwelijk van Bob Beyen hertrouwde met diens eerste vrouw Marie Utermöhlen.

Hendrik Gerard (Henk) Beyen, archeoloog

Hendrik Gerard Beyen (7.3) was de derde van de drie zoons van Karel Hendrik Beijen en Louisa Maria Coenen. Hij werd in 1901 geboren in Utrecht. Zijn roepnaam was Henk.
Henk Beyen studeerde klassieke letteren en archeologie in Utrecht en promoveerde daar in 1928 cum laude op het proefschrift Über Stilleben aus Pompeji und Herculaneum. Hij was een groot deskundige op het gebied van de antieke wandschilderkunst, in het bijzonder die in Pompeï. Van 1951 tot 1954 was hij buitengewoon hoogleraar in de klassieke archeologie in Groningen en vanaf 1954 gewoon hoogleraar in de archeologie in Leiden.
Op latere leeftijd, in 1953, trouwde Henk Beyen met Maria J.R. (Mies) Romijn. Hij overleed in 1965.
Een in memoriam over hem is gepubliceerd in het Jaarboek 1968 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Een biografie is te vinden op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Maria Johanna (Hanna) Beyen, verhuisd naar Frankfurt

Maria Johanna Beyen (8.1), het oudste kind van Karel Lodewijk Beyen en Marie Rudolphine Utermöhlen, werd in 1920 geboren in Rotterdam. Zij werd meestal Hanna genoemd, en soms ook wel Piti.
Hanna Beyen woonde een groot deel van haar leven in Duitsland. Haar eerste echtgenoot was Walter Urbainsky. Hij overleed in 1950 in Frankfurt am Main. Hanna hertrouwde met Alf Krüger, die in 1994 overleed, ook in Frankfurt.
Hanna overleed in 2006 in Morelia (Mexico), waar een van haar dochters woonde.

Karel Willem Beyen, medewerker van Hoogovens

Karel Willem Beyen (8.2) was het tweede kind van Karel Lodewijk Beyen en Marie Rudolphine Utermöhlen. Hij werd in 1924 geboren in Rotterdam.
Karel Beyen trouwde in 1954 met Maria Elizabeth (Elly) Hoek, die geboren was in Schiedam. Ze kregen drie kinderen.
Karel was ingenieur en bekleedde diverse leidinggevende functies binnen het Hoogovens-concern.
Hij overleed in 1999 in Amsterdam.

Karel Herman (Has) Beyen, staatssecretaris van Economische Zaken

Karel Herman Beyen (8.3), die door familieleden en vrienden Has werd genoemd, was de oudste zoon van de oud-minister. Hij werd in 1923 geboren in Den Haag en studeerde rechten in Amsterdam en Washington. Daarna werkte hij bij de Nederlandse ambassade in Washington, bij het secretariaat van de NAVO in Parijs en bij verschillende banken. Van 1970 tot 1978 was hij lid van de raad van bestuur van de Amro-bank (die later zou opgaan in ABN AMRO), en hoofd van het buitenlands bedrijf van die bank.
In de periode 1978-1981 was Beyen namens de VVD staatssecretaris van Economische Zaken, belast met buitenlandse handel en exportbevordering. Daarna was hij lid van veel besturen en raden van commissarissen.
In 1954 trouwde Has Beyen met de uit New York afkomstige Sally Brunet. Zij hadden één zoon, Karel Willem (Wim) Beyen, die in 1998 overleed, nog maar 42 jaar. In 1979, na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde Has Beyen met Willemijn Brom.
Has Beyen overleed in 2002 in Wassenaar.

Frédérique (Frie) Beyen, een internationaal leven

Frédérique Beyen (8.4), die Frie werd genoemd, was het tweede kind van Johan Willem (Wim) Beyen en zijn eerste vrouw Nelly Hijmans van Anrooij. Zij werd in 1927 geboren in Amsterdam.
In 1953 trouwde Frie Beyen in Den Haag met Keith R. Douglas-Scott. Hij was in 1927 geboren in Melbourne en werkte als tweede secretaris bij de Australische ambassade in Den Haag. Later was hij ambassadeur of hoge vertegenwoordiger van Australië in een groot aantal hoofdsteden. Frie en haar man woonden daardoor in veel verschillende landen.
Na de pensionering van Douglas-Scott ging het echtpaar in Londen wonen. Frie Douglas-Scott-Beyen overleed daar in 2007.

Jan Willem (Pim) Beyen

Jan Willem Beyen (8.5), het jongste kind van Johan Willem Beyen, werd in 1929 geboren in Wassenaar. Hij had vrijwel dezelfde voornamen als zijn vader, maar werd niet Wim, maar Pim genoemd.
Pim Beyen studeerde rechten aan de University of Virginia en aan Oriel College in Oxford. Hij werkte als corporate lawyer, eerst bij de Hollandse Bank Unie en daarna bij Heineken en VNU. In zijn woonplaats Heemstede was hij onder andere actief als raadslid voor de VVD.
In 1957 trouwde Pim Beyen met Agnes Odilia Reesink. Zij kregen vier kinderen. Nadat het huwelijk was ontbonden hertrouwde Pim in 1974 met Maïse Meuwissen.
Hij overleed in 2003 in Haarlem.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen