De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Nieuwkapelse familie

Enkele andere leden van de Nieuwkapelse familie

Deze pagina gaat over enkele leden van de Nieuwkapelse familie uit de generaties 6, 7 en 8. Net als de oud-minister Johan Willem (Wim) Beyen stammen ze af van Karel Hubertus Beijen (5.17), die genoemd wordt op de pagina Een familie vol spoorwegmensen.

Emil K.L.A. Beijen, ingenieur

Emil Karel Lodewijk Alexander Beijen (6.6) werd in 1884 in Utrecht geboren. Hij was een zoon van Karel Hubertus Beijen en diens tweede vrouw Antoinette Wikinga Ramaer. Emil Beijen werd elektrotechnisch ingenieur na een studie in het Duitse Ilmenau (Thüringen). In 1912 trouwde hij in het Zwitserse Wettingen met Margaretha Katharina Christina van der Borgh, die geboren was in het Groningse Onstwedde. Hij had haar in Elburg leren kennen toen hij daar in dienst was van een spoorwegmaatschappij. Later verhuisde hij met zijn vrouw naar Altona bij Hamburg, waar hij werkte aan de electrificering van de stadstram. In 1915 en 1917 werden hun twee oudste dochters daar geboren. In Altona schreef Beijen onder andere het boek De electriciteit in onze woningen, Raadgever bij de aanschaffing, het installeeren en het gebruik van electrische apparaten voor huishoudelijk gebruik. Het boek staat vol adviezen over de praktische toepassing van elektriciteit in huis.
In 1917 of 1918 keerde Emil Beijen terug naar Nederland. Hij trad als "kabelingenieur" in dienst bij het gemeentelijk electriciteitsbedrijf in Delft. In januari 1920, toen hij nog maar 35 jaar oud was, overleed hij na een korte ziekte aan tuberculose. Zijn weduwe Margaretha van der Borgh bleef achter met drie kleine dochtertjes. Omdat haar man om administratieve redenen nog niet in vaste dienst was aangesteld, weigerde de gemeente Delft haar een pensioen toe te kennen.
Enkele maanden na het overlijden van haar man verhuisde de weduwe Beijen met haar kinderen naar Apeldoorn. Zij kon daar inwonen bij haar moeder. Ze voorzag in een deel van haar levensonderhoud door het schrijven van gedichten, verhalen en feuilletons die in diverse tijdschriften werden gepubliceerd. Ook schreef ze enkele kinderboeken: Drie dierfabels en Drie Oostersche Sprookjes. Het was moeilijk om van het schrijven te kunnen leven, maar ze werd door een aantal familieleden, onder wie de latere minister van Buitenlandse Zaken Johan Willem Beijen, financieel gesteund.
De jongste dochter van Emil Beijen, Margaretha H.S. (Greet) (7.6), kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog om in een Duits concentratiekamp. Aan haar is een afzonderlijke pagina gewijd: Greet Beijen, omgekomen in Ravensbrück.

Louis H.J. Beijen, geëmigreerd naar Amerika

Louis Henri Jacques Beijen (6.7) (1885-1973) was ook een zoon uit het tweede huwelijk van Karel Hubertus. Hij emigreerde rond 1910 naar Amerika, waar hij onder andere voor Shell werkte. Hij trouwde met de Amerikaanse Florence Cameron.
Op de foto hiernaast zit Louis rechts. Naast hem zitten van rechts naar links zijn dochter Kareline (7.9), zijn vrouw en zijn zoon Louis jr. (7.7)
Louis sr. behield tot het eind van zijn leven de Nederlandse nationaliteit. Enkele nakomelingen van hem met de naam Beijen wonen in Amerika.

Bob en Henk Beyen, de broers van de oud-minister

De oud-minister Wim Beyen had een oudere en een jongere broer: Karel Lodewijk (7.1) en Hendrik Gerard (7.3). De eerste werd Bob genoemd, de tweede Henk.
De foto hiernaast, met van links naar rechts Bob, Wim en Henk Beyen, is waarschijnlijk gemaakt bij de promotie van Wim in 1919. De foto is afkomstig uit het proefschrift over Wim Beyen.

Bob Beyen (1892-1983) studeerde rechten en was later secretaris van de directie van Heineken. Hij trouwde in 1919 met Marie Rudolphine Utermöhlen. Ze scheidden in 1943. In 1945 hertrouwde Bob Beyen met Emilia Erzsébet Gyermek, die geboren was in Boedapest en getrouwd was geweest met Ferencz Mendlik. Opvallend is dat Mendlik twee dagen voor het tweede huwelijk van Bob Beyen hertrouwde met diens eerste vrouw Marie Utermöhlen.

Henk Beyen (1901-1965) studeerde studeerde klassieke letteren en archeologie in Utrecht en promoveerde daar in 1928 cum laude op het proefschrift Über Stilleben aus Pompeji und Herculaneum. Hij was een groot deskundige op het gebied van de antieke wandschilderkunst. Van 1951 tot 1954 was hij buitengewoon hoogleraar in de klassieke archeologie in Groningen en vanaf 1954 gewoon hoogleraar in de archeologie in Leiden.
Henk Beyen trouwde op latere leeftijd, in 1953, met Maria J.R. (Mies) Romijn. Hij overleed in 1965. Een in memoriam over hem is gepubliceerd in het Jaarboek 1968 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en een biografie is te vinden op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Karel Herman Beyen, staatssecretaris van Economische Zaken

Karel Herman Beyen (8.3), die door familieleden en vrienden Has werd genoemd, was een zoon van de oud-minister. Hij werd in 1923 geboren in Den Haag en studeerde rechten in Amsterdam en Washington. Daarna werkte hij bij de Nederlandse ambassade in Washington, bij het secretariaat van de NAVO in Parijs en bij verschillende banken. Van 1970 tot 1978 was hij lid van de raad van bestuur van de Amro-bank (die later zou opgaan in ABN AMRO), en hoofd van het buitenlands bedrijf van die bank.
In de periode 1978-1981 was Beyen namens de VVD staatssecretaris van Economische Zaken, belast met buitenlandse handel en exportbevordering. Daarna was hij lid van veel besturen en raden van commissarissen.
In 1954 trouwde Has Beyen met de uit New York afkomstige Sally Brunet. Zij hadden één zoon, die relatief jong overleed. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde Has Beyen in 1979 met Willemijn Brom. Hij overleed in 2002.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen