De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Nieuwkapelse familie

Een familie vol spoorwegmensen

In de tweede helft van de negentiende eeuw droeg de opkomst van de spoorwegen sterk bij aan de economische ontwikkeling van Nederland. Enkele leden van de Nieuwkapelse familie hadden belangrijke functies in de spoorwegwereld.

Karel Hubertus Beijen

Karel Hubertus (5.17) was de jongste zoon van Henricus Hubertus Beijen, de hoofdpersoon van de vorige pagina. Hij werd in 1841 geboren in Haarlem. In 1854 verhuisde hij met zijn ouders naar Amsterdam. Hij volgde daar een gymnasiumopleiding. In 1863 trouwde hij met Jannetje Stenvers.
In 1864 trad Karel in dienst bij de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg Maatschappij (NRS), die onder andere de spoorlijnen Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Duitse grens en Rotterdam/Den Haag-Gouda-Utrecht exploiteerde. In datzelfde jaar werd het hoofdkantoor van de NRS verplaatst van Amsterdam naar Utrecht. In verband daarmee verhuisden Karel en Jannetje ook naar Utrecht.
Het echtpaar kreeg vier kinderen, van wie er twee jong overleden. Jannetje overleed in 1876. Zeven jaar later hertrouwde Karel met Antoinette Wikinga Ramaer met wie hij nog vijf kinderen kreeg.
Karel Beijen was archivaris van de NRS en tevens deskundige op het gebied van de spoorwegwetgeving. Hiernaast staat een deel van een folder uit 1887 waarin hij de publicatie in eigen beheer van een tekstuitgave van diverse spoorwegregelingen aankondigde.
In 1890 trad een grote verandering op: de NRS werd overgenomen door de Staat en grotendeels ondergebracht bij de Staats-Spoorwegen. Beijen werd daar afdelingschef. Hij ging in 1908 met pensioen en overleed in 1915.

Wilhelmus M.J. Werker

Een zwager van Karel werkte eveneens jarenlang bij de Rhijn-Spoorweg Maatschappij. Het was Wilhelmus M.J. Werker, de echtgenoot van Karels jongste zuster Anna Hubertina (5.18). Werker was onder andere administrateur van het ondersteuningsfonds van de NRS. Na de overname door de Staats-Spoorwegen werd hij daar chef algemene comptabiliteit.
Anna Hubertina overleed al op dertigjarige leeftijd. Wilhelmus Werker hertrouwde enkele jaren later.

Karel Hendrik Beijen

De oudste zoon van Karel Hubertus, Karel Hendrik (6.3), werd geboren in 1866. Hij studeerde rechten in Utrecht. In 1890 promoveerde hij tot doctor in de staatswetenschap op het proefschrift "Het Nederlanderschap in verband met het Internationaal Recht". Hiernaast staat een foto van hem op jonge leeftijd.
Na zijn studie werkte hij aanvankelijk bij het ministerie van Financiën. In 1895 trad hij in navolging van zijn vader in dienst van de Staats-Spoorwegen. Hij maakte daar pijlsnel carrière: in 1899 werd hij secretaris van de Staats-Spoorwegen, tevens chef van de Centrale Dienst. Daarmee werd hij de directe meerdere van zijn vader. De verhoudingen worden geïllustreerd door de onderstaande grafiek waarin de salarissen van hemzelf, zijn vader en zijn broer in guldens per jaar worden weergegeven.

Hij nam in 1920 ontslag bij de Staats-Spoorwegen. Daarna was hij zelfstandig adviseur van spoorwegmaatschappijen.
Karel Beijen trouwde in 1891 met Louisa Maria Coenen. Zij kregen drie zoons, onder wie Johan Willem Beijen/Beyen (7.2), de hoofdpersoon van de volgende pagina. Karel overleed in 1941.

Wilhelmus Hubertus Beijen

Wilhelmus Hubertus (6.4) werd geboren in 1869. Hij was eerst luitenant bij de infanterie en trad in 1899 als aspirant-adjunct-inspecteur in dienst van de Staats-Spoorwegen. De grafiek hierboven laat zien dat zijn carrière wat geleidelijker verliep dan die van zijn broer. In 1902 werd hij afdelingschef en in 1918 chef van het personeelbeheer van de SS. Van 1921 tot zijn invaliditeitspensioen in 1933 was hij chef van de personeelfondsen van de inmiddels feitelijk gefuseerde Nederlandsche Spoorwegen.
Wilhelmus Hubertus was getrouwd met Catharina Elisabeth van Rijkom. Zij hadden geen kinderen. Wilhelmus overleed net als zijn broer in 1941.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen