De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Hengelose familie

De afdeling Beijen-Spekreis

Bernardus Beijen en Gezina Spekreis

Bernardus B(e)ijen (4.6), de jongste zoon van Gerardus Joannes (Jan) Bien/Bijen/Beijen, trouwde in 1871 met Gezina Spekreis. Op de pagina Van Bijen naar Beijen werd al vermeld dat in hun trouwakte de familienaam voor het eerst als Beijen werd geschreven.
Bernardus was in 1836 geboren in Hengelo, Gezina in 1847 in Ambt Delden. Zij kregen zeven kinderen. Aanvankelijk woonden Bernardus en Gezina in of naast het ouderlijk huis van Bernardus aan de Uitslagsweg. Later gingen ze iets verderop wonen: aan de Landmansweg, die met groen is aangegeven op het kaartje op de pagina Van Bijen naar Beijen.
Bernardus overleed in 1898, Gezina vele jaren later, in 1920.

De bovenstaande foto is waarschijnlijk rond 1905 gemaakt, toen Gezina al weduwe was. Zij zit als tweede van rechts aan tafel met naast zich van links naar rechts haar dochters Marie (Maria, 5.9), Dika (Hendrika W., 5.7) en Dina (Berendina G., 5.10). Staande van links naar rechts: een kleermaker uit de buurt, Gerrit Jan (5.8), Jan Lansink (de verloofde van Marie) en Johan (5.6). Op de foto ontbreken de twee oudste dochters van Bernardus en Gezina: Trui (Geertruida, 5.4) en Hanna (Johanna, 5.5).

Johan Beijen en Mina Lansink

Johan Beijen (5.6) was de oudste zoon van de hierboven genoemde Bernardus Beijen en Gezina Spekreis. Hij werd in 1876 geboren in Hengelo en bleef daar zijn hele leven wonen. Hij trouwde in 1907 met Hermina Hendrika (Mina) Lansink. Zij kregen negen kinderen. Johan Beijen overleed in 1949, zijn vrouw in 1957.

De foto hierboven, die afkomstig is van mevrouw Cora Lijnders-Nijhuis uit Australië, is in 1932 gemaakt ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Johan (zittend links) en Mina (zittend rechts). Tussen hen in zit hun oudste dochter Sien (Gezina H.M., 6.11) en staat hun jongste zoon Frans (Franciscus, 6.19). Op de achterste rij staan van links naar rechts Tonny (Antonia, 6.17), Bernard (Bernardus A., 6.16), Johan junior (Johan, 6.18), Riek (Hendrika A., 6.14), Marie (Johanna M., 6.15), Herman (Hermannus B.J., 6.12) en Bernarda (Bernarda C., 6.13). Bernarda werd later kloosterzuster en kreeg toen de naam Zuster Antonio.

De meeste kinderen van Johan en Mina bleven in Hengelo en omgeving. Hun dochter Hendrika (later Rita genoemd) en haar man Christiaan (Jan) Nijhuis emigreerden echter in de jaren vijftig met hun kinderen naar Australië. Er wonen daar inmiddels veel van hun nakomelingen.

Deze foto is veel recenter dan de andere. Hij is gemaakt in juli 2010 ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van mevrouw Mies Beijen-Heerbaart, de weduwe van Frans Beijen (6.19). Zij wordt omringd door drie van haar vier zoons, drie schoondochters, negen kleinkinderen en twee partners van kleinkinderen. Enkele dagen na het feest werd haar eerste achterkleinkind geboren: een dochter van Jos en Anja Beijen-Drecksträter, die achteraan zitten.

Gerrit Jan Beijen en Aleida Oonk

Gerrit Jan Beijen (5.8) was de jongste zoon van Bernardus Beijen en Gezina Spekreis. Hij werd geboren in 1882 en trouwde in 1909 met Aleida Oonk, die geboren was in Borne. Zij kregen zeven kinderen, van wie er één jong overleed.
In 1936 verhuisde Gerrit Jan met zijn gezin van Hengelo naar Borne, waar ze een café hadden. Daarnaast hadden ze een confectieatelier in Hengelo.
Op de foto hieronder staat in het midden het toenmalige café Beijen in Borne, gezien van de zij- en achterkant. Rechts staat de Sint-Theresiakerk die in 1935 in gebruik is genomen.

Een interview met Marie, Betsy en Harry Beijen
In 1995 heeft de heer J.J. Grootenboer een vraaggesprek gehad met drie van de kinderen van het echtpaar Beijen-Oonk: Marie, Betsy en Harry Beijen. Vooral Harry voerde het woord. Ze vertelden over hun ervaringen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, toen er Duitsers ingekwartierd waren in het café van hun ouders, en daarna, toen de Engelsen en Canadezen kwamen.
Het volledige interview (1 uur en 17 minuten) was tot voor kort te downloaden via de website van het Historisch Centrum Overijssel, maar lijkt nu geschrapt te zijn.
Het is wel mogelijk om naar het interview te luisteren via de website van Rob Kömmelt uit Borne: Robs Archief. Als u daar in de kolom aan de linkerkant op "4 en 5 Mei" klikt, verschijnen er verwijzingen naar vijf bestanden waarvan de naam begint met "1945 Cafe Beijen".
Via Youtube is een fragment van 2 minuten te beluisteren.

Na de Tweede Wereldoorlog werden het café in Borne en het confectieatelier in Hengelo verkocht en verhuisde het gezin Beijen naar Terborg in de Achterhoek. Ook daar had men zowel een café als een confectiebedrijf. Beide droegen de naam "De Beijenkorf".

De foto hierboven is gemaakt in 1949, niet lang na de verhuizing naar Terborg, ter gelegenheid van het veertigjarige huwelijk van Gerrit Jan en Aleida. A is Gerrit Jan, B is Aleida, C is Ben (Bernardus J.J., 6.20), D is Jo (Johanna G.J., 6.21), E is Sien (Gezina J.C., 6.22), F is Marie (Maria G.M., 6.23), G is Betsy (Albertha T., 6.24) en H is Harry (Henricus A., 6.26). De vrouw met de letter I is Maria Lansink-Beijen (5.9), een zuster van Gerrit Jan.Van de zes volwassen geworden kinderen van Gerrit Jan en Aleida bleven er vijf ongetrouwd. Zij hadden samen de leiding van het confectieatelier De Beijenkorf aan de Hoofdstraat en de Walstraat in Terborg, dat ook een textielgroothandel en een textielwinkel met enkele filialen omvatte. Op het hoogtepunt waren er tachtig personeelsleden. Later werd het bedrijf verkocht.
De foto's hierboven en hieronder zijn gemaakt in 2007. Daarna zijn de panden van de Beijenkorf gesloopt en vervangen door een nieuwbouwcomplex met woningen en kantoren.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen