De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Hengelose familie

Beijen en Lansink

In de loop van de jaren zijn er drie leden van de Hengelose familie Beijen geweest die trouwden met een lid van een familie Lansink:
  1. In 1824 trouwde Joannes BiŽn (3.1) met Gesina Lansink. Meer over dat huwelijk staat onderaan op deze pagina.
  2. In 1907 trouwde een kleinzoon van Joannes en Gesina, Johan Beijen (5.6), met Hermina Hendrika Lansink.
  3. In 1910 trouwde een kleindochter van Joannes en Gesina, Maria Beijen (5.9) met Jan Lansink.
Deze pagina gaat over de (eventuele) familierelaties tussen de drie genoemde Lansinks.

Hermina Hendrika en Jan Lansink: achternicht en achterneef

  

Hierboven staan de bij B en C genoemde echtparen: links Johan Beijen en Hermina Hendrika (Mien) Lansink, rechts Jan Lansink en Maria Beijen.
Johan en Maria Beijen waren broer en zus. Ze hoorden bij de afdeling Beijen-Spekreis.
Hun parners, Hermina Hendrika en Jan Lansink, waren achternicht en achterneef. Het schema hieronder laat zien dat ze gemeenschappelijke overgrootouders hadden.

Een kleine gemeenschap

Het leven van de veertien mensen die in het schema worden genoemd speelde zich af in een kleine gemeenschap: ze werden allemaal in Hengelo geboren (waarschijnlijk steeds in de buurtschap Woolde), de huwelijken werden in Hengelo gesloten en ze overleden daar ook.
Er waren maar twee uitzonderingen: Hermina Hendrika Lansink overleed niet in Hengelo maar in Groenlo, en het links in het schema genoemde huwelijk werd gesloten in Alstštte, net over de Duitse grens ten zuidoosten van Enschede. Voor dat laatste was een bijzondere reden: het was voor beiden hun tweede huwelijk en zij hadden allebei met hun overleden eerste partner in Alstštte gewoond. Na hun tweede huwelijk keerden ze terug naar hun geboorteplaats.

Een veel voorkomende familienaam

De naam Lansink komt veel voor in Overijssel, vooral in het oosten van Twente. De naam is vrijwel zeker ontleend aan een 'erve' of een boerderij waar voorouders van de naamdragers woonden.
Een complicatie bij familieonderzoek is dat in Oost-Nederland voor de invoering van de burgerlijke stand de familienaam vaak veranderde bij verhuizing naar een andere boerderij. Mensen die dezelfde naam droegen hoefden dus geen familie te zijn. Daarbij komt dat er soms meer boerderijen op hetzelfde erve stonden en dat sommige boerderijnamen in verschillende plaatsen voorkwamen. Erven met de naam Lansink waren er bijvoorbeeld in Woolde bij Hengelo, in Hasselo tussen Hengelo en Weerselo en in Fleringen bij Tubbergen.

De boerderij 't Lansink

De op deze pagina genoemde Lansinks ontlenen hun naam vermoedelijk allemaal aan het erve Lansink in de buurtschap Woolde. Dat erve lag op de plaats van de huidige woonbuurt Tuindorp 't Lansink, ten zuidwesten van het centrum van Hengelo.
De eerder genoemde Hermina Hendrika Lansink werd in 1878 geboren in een boerderij met de naam 't Lansink die te zien is op de linkerfoto hieronder. Rechts staat een foto van een deel van het interieur.

  

Tuindorp 't Lansink werd in het begin van de twintigste eeuw gebouwd op initiatief van Charles Theodorus Stork, de oprichter van de naar hem genoemde machinefabriek. Om de bouw mogelijk te maken kocht een door Stork opgerichte bouwmaatschappij de boerderij en de bijbehorende grond. De boerderij werd later gesloopt.

  

Hierboven links de toegangspoort van de voormalige boerderij 't Lansink aan de C.T. Storkstraat. Rechts een ANWB-bord op de poort met een toelichting.

Het huwelijk van Joannes en Gesina in 1824

Bovenaan deze pagina wordt bij A het huwelijk van Joannes BiŽn en Gesina Lansink in 1824 in Weerselo genoemd. Helaas zijn er bij de vastlegging van dat huwelijk belangrijke fouten gemaakt. Daardoor bestaat er onzekerheid over de achtergrond van zowel de bruid als de bruidegom. Dat is jammer, omdat alle leden van de Hengelose familie Beijen van hen afstammen. Zoals al eerder werd verteld veranderde de naam BiŽn via Bijen in Beijen.

Op de pagina Van Weerselo naar Hengelo wordt toegelicht hoe het misging bij de vermelding van de bruidegom. In de trouwakte werd zijn naam geschreven als Gerardus Joannes BiŽn. De ambtenaar van de burgerlijke stand ontleende die naam aan een doopattest (een uittreksel uit het doopregister) waarin stond dat op 7 november 1792 in Deurningen een kind met die naam was gedoopt. Een attest met precies zelfde inhoud was echter gebruikt bij een huwelijk in 1815. Het bruidspaar dat toen getrouwd was, leefde in 1824 nog steeds.
De conclusie op de genoemde pagina is dat er in de trouwakte van 1824 een fout is gemaakt. De bruidegom was niet Gerardus Joannes BiŽn, maar hoogstwaarschijnlijk een jongere broer van hem. Omdat hij later Jan werd genoemd, wordt hij in het schema van de leden van de Hengelose familie als Joannes aangeduid. Zekerheid over de juistheid van die naam is er niet: in Oost-Nederland week de roepnaam vaak sterk af van de doopnaam.

Maar ook de vermelding van de bruid klopt niet. Ook voor haar werd in de trouwakte gebruik gemaakt van de gegevens in een doopattest van iemand die al enkele jaren eerder getrouwd was. In dit geval gaat het om Gesina Lansink die in 1819 met Johannes Lansink trouwde. Hun huwelijk wordt vermeld in het schema bovenaan deze pagina.

  

Hierboven links het in 1819 opgestelde attest en rechts dat uit 1824. Beide gaan over de doop op 25 april 1791 in Delden van Gesina Lansink, dochter van Johannes en Gertrudis. Dat die doop in Delden werd opgetekend was omdat de buurtschap Woolde destijds onder de parochie Delden viel.

De Gesina Lansink die in 1824 met Joannes BiŽn trouwde kan niet dezelfde zijn geweest als de Gesina Lansink die in 1819 met Johannes Lansink trouwde. Net als voor de gegevens van de bruidegom klopte ook voor de bruid de eerste trouwakte waarschijnlijk wel en de tweede niet.

Bij de bijlagen bij de trouwakte uit 1824 bevindt zich ook een verklaring van vier oudere mannen uit Hengelo over de familie van de bruid:
... welke ter instantie voornoemd verklaren zeer wel gekend te hebben de ouders, en grootouders der rekwirante zoo van vaders en moeders zijde, als zijnde haar vader geweest Johannes Lansink en de moeder Gertruid Lansink, en haar grootvader van vaders zijde Bernardus Lansink en de grootmoeder van vaders zijde Geertruit Brunink, voorts de grootouders van moeders kant Jan Lansink en Geertruid Leuvert, in leven alle landbouwers en wonende in de boerschap Woolde schoutambt Hengelo, en wel te weten dat dezelven aldaar overleden zijn, ...
Een relatie van deze Gesina Lansink met haar naamgenoot die in 1819 met Johannes Lansink trouwde is nog niet gevonden.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen