De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Hengelose familie

De afdeling Beijen-Overbeek

Gerrit Jan Beijen en Gesina Overbeek

Op de pagina Van Bijen naar Beijen werd al iets gezegd over het huwelijk van Gerrit Jan B(e)ijen (4.5) en Gesina Overbeek in 1868. De naam van Gerrit Jan werd in de trouwakte nog als Bijen geschreven; later werd er doorgaans Beijen van gemaakt.
Gerrit Jan en Gesina woonden in de ouderlijke boerderij van Gerrit Jan aan de Uitslagsweg in Hengelo. Ze kregen drie kinderen: Gesina (5.1), Jan Willem (5.2) en Antoon (5.3). Gerrit Jan overleed in 1880, nog maar 47 jaar oud. Het jongste kind was nog maar anderhalf jaar. Het oudste kind, Gesina, overleed zeven jaar na haar vader op zestienjarige leeftijd. Gesina Overbeek bleef met haar twee zoons op de boerderij wonen. Zij overleefde haar man uiteindelijk ruim 26 jaar: zij overleed in 1906.

Willem Jan Beijen en Grada Wolters

Jan Willem Beijen, de oudste zoon van Gerrit Jan en Gesina, trouwde in 1909 met Grada Johanna Wolters. Zij was geboren in Wierden en woonde voor het huwelijk in Borne.
Omstreeks 1910 lieten Jan Willem en zijn broer Antoon (Toon) het hier afgebeelde boerderijtje aan de Uitslagsweg bouwen. Het stond waarschijnlijk op vrijwel dezelfde plaats als hun ouderlijk en grootouderlijk huis. Bij de boerderij hoorde ongeveer 1 hectare grond en er werd ook wat bij gehuurd. Jan Willem en Toon, die ongetrouwd bleef en bij zijn broer en schoonzuster woonde, hielden een aantal koeien en varkens. Daarnaast werkten ze in de textielindustrie.
In het blad Oald Hengel van februari 1996 stond: In de oorlog was het huis een doorgeefluik voor fruit, melk en etenswaren. Niemand klopte tevergeefs aan en zelfs notabelen lieten zich bij de fam. Beyen zien. Grada kon hulp niet weigeren. Wat ze wel weigerde was een financiële tegemoetkoming voor de waren.
Jan Willem en Grada kregen tien kinderen, van wie er vier jong overleden. De foto hieronder werd waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van hun zilveren bruiloft in 1934. Op de voorgrond staat hun dochter Siny (Gesina, 6.10). Achteraan staan van links naar rechts Anton (Antonius, 6.8), Jan (Johannes, 6.3), Lyde (Aleida, 6.7), Bernard (Bernardus, 6.4) en Willy (Willem, 6.9).

De latere jaren

Willem Jan Beijen overleed in 1946, zijn broer Toon in 1954 en zijn weduwe Grada in 1963. Een foto van de grafsteen van Willem Jan en Grada staat op de pagina over grafstenen en andere gedenktekens.
De oudste zoon, Johannes (Jan), verhuisde in verband met zijn werk naar Haarlem en trouwde daar met een Haarlemse. Ze woonden later een aantal jaren in Zuid-Afrika, maar keerden later weer terug naar Haarlem. Jan overleed al op zijn 44ste. De meeste van zijn nakomelingen wonen nog steeds in Noord-Holland.
De andere kinderen van Willem Jan en Grada bleven in Hengelo en omgeving, evenals de meeste van hun nakomelingen.
Het huis aan de Uitslagsweg werd na het overlijden van Willem Jan Beijen bewoond door twee van zijn kinderen en hun gezinnen. Het is omstreeks 1962 afgebroken in verband met de bouw van de wijk Hengelose Es-Noord.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen