De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Hengelose familie

De groei van de Hengelose familie

Landbouwers en textielarbeiders

Jan Bijen/Beijen, de centrale figuur op de vorige pagina's, overleed in 1879. We weten niet wanneer hij geboren is, maar hij moet al in de tachtig zijn geweest. Tijdens zijn lange leven heeft hij in Twente veel zien veranderen.

Eerst was de samenleving bijna helemaal agrarisch met wat kleinschalige nijverheid aan huis. Net als veel andere Twentenaren in die tijd was Jan zowel boer als wever. Het weven gebeurde in de winter op een eenvoudig weefgetouw als er verder weinig te doen was op de boerderij. Contacten met de buitenwereld waren er weinig.
In de loop van de negentiende eeuw veranderde dat drastisch. Met steun van de regering ontwikkelde de oude kleinschalige Twentse textielnijverheid zich tot een moderne textielindustrie. In 1830 werden er voor het eerst stoomspinmachines ge´nstalleerd. Later in de negentiende eeuw kwamen er in de fabrieken ook weefmachines die met stoomkracht werden aangedreven. Er kwamen vooral in Hengelo fabrieken waar de machines voor de textielindustrie werden gebouwd. Veel kleine boeren werden fabrieksarbeiders. Dat gold ook voor de meeste leden van de familie Beijen.

De veranderingen zijn terug te vinden in de burgerlijke-standsakten en de bevolkingsregisters. Jan Bijen/Beijen werd daarin bijna steeds (voor het eerst in 1826, voor het laatst bij zijn overlijden in 1879) vermeld als landbouwer. Twee keer, in 1825 en 1832, werd hij aangeduid als wever. Het weven zal hij waarschijnlijk gewoon thuis op de boerderij hebben gedaan.
Zijn drie volwassen geworden zoons, Willem (1825-1874), Gerrit Jan (1832-1880) en Bernardus (1836-1898), werden in de registers meestal vermeld als landbouwer, maar vaak ook als wever. Bernardus werd in zijn overlijdensakte aangeduid als fabrieksarbeider.
Nog een generatie later (in generatie 5) was niemand meer landbouwer. Opvallend is bijvoorbeeld de vermelding van het gezin van Bernardus in het bevolkingsregister 1890-1900. Bernardus zelf en zijn vrouw werden aangeduid als landbouwer en landbouwster, maar hun dochters Geertruida, Johanna, Hendrika en Maria waren respectievelijk zettelster, vouwster, zettelster en spoelster (allemaal gespecialiseerde beroepen in de textielfabrieken) en hun zoons Johan en Gerrit Jan waren wever. Dat laatste gold ook voor Jan Willem en Antoon, de twee zoons van Bernardus' broer Gerrit Jan. Later werden de vier zoons van Gerrit Jan en Bernardus allemaal vermeld als fabrieksarbeider.

De groei van de familie

Uit het schema van de Hengelose familie blijkt dat die familie in 1900 nog maar uit negen mensen bestond: twee kinderen van Gerrit Jan: Jan Willem (5.2) en Antoon (5.3), en zeven van Bernardus: Geertruida (5.4), Johanna (5.5), Johan (5.6), Hendrika Willemina (5.7), Gerrit Jan (5.8), Maria (5.9) en Berendina Gezina (5.10). Zoals gebruikelijk op deze website zijn aangetrouwde familieleden niet meegerekend. De hele familie woonde in 1900 nog in Hengelo.
Inmiddels bestaat de Hengelose familie uit zo'n zestig mensen. De meesten van hen wonen nog in Hengelo en omgeving, maar er zijn er ook veel leden van de familie naar elders vertrokken.

De afdeling Beijen-Overbeek en de afdeling Beijen-Spekreis

Voanaf generatie 5 kunnen binnen de Hengelose familie twee afdelingen worden onderscheiden. De ene bestaat uit nakomelingen van Gerrit Jan Beijen (4.5), de andere uit nakomelingen van Bernardus Beijen (4.6). Het zou echter niet handig zijn om te spreken over de afdeling Gerrit Jan en de afdeling Bernardus omdat binnen de eerste ook de naam Bernardus voorkwam en binnen de tweede ook de naam Gerrit Jan. Daarom is het beter om aan te knopen bij de namen van de echtgenotes van Gerrit Jan en Bernardus.
Gerrit Jan Beijen was getrouwd met Gesina Overbeek, Bernardus Beijen met Gezina Spekreis. Beide dames overleefden hun man meer dan twintig jaar, en ze moeten veel betekenis hebben gehad voor hun nakomelingen. Vandaar: de afdeling Beijen-Overbeek en de afdeling Beijen-Spekreis.
Op het schema van de leden van de Hengelose familie wordt de grens tussen de twee afdelingen met een blauwe stippellijn aangegeven.
De afdeling Beijen-Overbeek komt aan bod op de volgende pagina, de afdeling Beijen-Spekreis op de pagina daarna.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen