De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De familienaam Beyen in België

De familiesite Beijen/Beyen gaat in principe alleen over de Nederlandse families Beijen of Beyen, inclusief de in het buitenland wonende nakomelingen van Nederlandse voorouders.
De naam Beyen komt echter ook in België tamelijk veel voor (de schrijfwijze Beijen daarentegen nauwelijks). Deze pagina gaat in het kort in op de Belgische families Beyen.

Een overzichtskaartje

Het kaartje hieronder is afkomstig van de website www.familienaam.be, die onder andere gebruik maakt van de gegevens van het Belgische bevolkingsregister uit 2008. In dat jaar woonden er in België 249 mensen met de naam Beyen. De meesten van hen woonden en wonen in West-Vlaanderen, vooral in Oostende en omgeving. Daarnaast zijn er nogal wat Beyens in het noorden van Belgisch Limburg, vooral in de gemeente Hechtel-Eksel.

Uit het kaartje zoals dat te vinden is op de genoemde website kan via wat telwerk worden afgeleid dat de naamdragers Beyen in 2008 als volgt verdeeld waren over de gewesten en provincies:

 • Vlaanderen: 245
  (West-Vlaanderen 126, Oost-Vlaanderen 11, Antwerpen 8, Limburg 65, Vlaams-Brabant 35)
 • Wallonië: 2
  (Luik 1, Luxemburg 1)
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2.

  De naam Beijen kwam in 2008 welgeteld één keer in België voor. Het ging om een in België wonende Nederlander.

  De West-Vlaamse familie Beyen

  Op de pagina over Remigius Beyen uit Nieuwkapelle wordt vermeld dat de (Nederlandse) Nieuwkapelse familie haar wortels heeft in West-Vlaanderen. Remigius Beyen (2.1), die in 1717 geboren was in Nieuwkapelle bij Diksmuide en Veurne, trad in 1742 in dienst bij het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden en kwam later in Nederland terecht. Hij trouwde in Nijmegen met een Nederlandse vrouw, met wie hij een aantal kinderen kreeg.

  Remigius was het negende kind van Petrus Jacobus Beyen (1.1) en Jacoba Stoet, die in 1698 in Nieuwkapelle getrouwd waren. Jacoba overleed kort na de geboorte van Remigius. Petrus hertrouwde in 1718 in het naburige Oudekapelle met Jacoba Snick; uit dat tweede huwelijk kreeg Petrus nog vier kinderen.

  Voor zover bekend stammen de huidige Beyens in West-Vlaanderen allemaal af van Petrus Jacobus Beyen (senior), de vader van Remigius. De West-Vlaamse Beyens zijn nakomelingen van twee oudere broers van Remigius: Petrus Joannes en Petrus Jacobus Beyen.
  -- Petrus Joannes Beyen werd geboren in 1700. Hij trouwde later met Isabella Theresia Vandevyvere en werd de stamvader van wat wel de tak Beyen-Vandevyvere wordt genoemd.
  -- Petrus Jacobus Beyen (junior) werd geboren in 1710. Hij trouwde met Regina Perpetua Swyngedouw en werd de stamvader van de tak Beyen-Swyngedouw.

  Wat op deze website de Nieuwkapelse familie heet, is dus eigenlijk een zijtak van de West-Vlaamse familie Beyen.
  Meer informatie over de stamboom van de West-Vlaamse familie is te vinden op de webstek van Nand Staes uit Jette bij Brussel: Stamboomgegevens van de familietakken Staes - Degrave - Beyen - Boels - Pyson.

  De Limburgse familie Beyen

  Al enkele eeuwen geleden kwam de naam Beyen voor in het dorp Wijchmaal, tussen Peer, Hechtel en Eksel. De Limburgse naamdragers Beyen zijn onderling waarschijnlijk wel verwant, maar er zijn geen aanwijzingen dat ze een gemeenschappelijke stamvader hebben met de West-Vlaamse naamdragers Beyen.

  Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat de Belgische naamdragers Beyen die buiten de provincies West-Vlaanderen en Limburg wonen, hun wortels hebben in hetzij de West-Vlaamse, hetzij de Limburgse familie.


 •    De volgende pagina

  De voorpagina
  Het inhoudsoverzicht

  De bovenkant van de pagina
  Zoeken op deze website

  Reacties of vragen