De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Nieuwkapelse familie

Remigius Beyen uit Nieuwkapelle

Petrus Jacobus Beyen en zijn gezin

Nieuwkapelle ligt in de Belgische provincie West-Vlaanderen, ten zuidwesten van Diksmuide en ten zuidoosten van Veurne. Het hoort tegenwoordig bij de gemeente Diksmuide.

Op 20 april 1698 trouwde in Nieuwkapelle een zekere Petrus Jacobus Beyen (1.1) met Jacoba Stoet. Petrus (of Pieter) en Jacoba kregen niet minder dan negen kinderen. Op 30 september 1717 werd hun jongste, Remigius (2.1), geboren; hij werd op 1 oktober gedoopt. Zijn voornaam is hoogstwaarschijnlijk ontleend aan de heilige Remigius van Reims. Diens feestdag komt overeen met de doopdag van Remigius Beyen.
Jacoba overleed bij Remigius' geboorte. Pieter hertrouwde in 1718 in Oudekapelle met Jacoba Snick. Uit dit tweede huwelijk werden nog vier kinderen geboren. In 1730 werd Pieter in Nieuwkapelle begraven.

Zes van Pieters dertien kinderen stierven jong, maar hij had ook een aantal zoons die wel volwassen werden. Zij kregen een uitgebreid nageslacht. Veel Belgen met de naam Beyen stammen van hen af. Er is een aparte pagina over de familienaam Beyen in België.

Remigius kwam terecht in de Noordelijke Nederlanden en had veel nakomelingen in Nederland. Hij is de stamvader van wat op deze website de Nieuwkapelse familie wordt genoemd.

Remigius Beyen in het Nederlandse leger

In 1741 raakten de Zuidelijke Nederlanden betrokken bij de Oostenrijkse Successieoorlog. Frankrijk, Pruisen en Spanje stonden tegenover Oostenrijk, Engeland en de Nederlandse Republiek. Nederland had al sinds 1713 garnizoenen in een aantal "barrièresteden" in de Zuidelijke Nederlanden in de buurt van de Franse grens als bescherming tegen mogelijke Franse agressie. Veurne was een van die vestingen.

Toen de oorlog uitbrak moesten de Noord-Nederlandse garnizoenen worden versterkt. Op 9 april 1742 werd Remigius Beyen aangenomen als soldaat in het regiment van baron Johan Sicco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, dat gelegerd was in Veurne.
De barrièresteden hadden weinig effect. De meeste werden door Frankrijk in 1744 en 1745 zonder veel moeite veroverd. De Nederlandse troepen trokken zich terug naar het noorden.
In de herfst van 1745 werden een kleine 6000 Nederlandse soldaten, waaronder het regiment waar Remigius diende, naar Engeland verscheept. Ze kwamen daar de Engelse koning te hulp die bedreigd werd door een opstand vanuit Schotland. Na de slag bij Culloden in 1746 was de opstand neergeslagen en keerden de Nederlandse regimenten terug naar Nederland.

De Oostenrijkse Successieoorlog werd in 1748 beëindigd met de Vrede van Aken. Remigius bleef in het leger. Zijn regiment, dat inmiddels onder leiding stond van de prins van Baden-Durlach, was achtereenvolgens gelegerd in een groot aantal Noord-Nederlandse garnizoensplaatsen. Pas in 1779, na een dienstverband van niet minder dan 37 jaar, ging Remigius met pensioen.
Hieronder staat de vermelding van Remigius in een militair stamboek. Zijn naam is daar geschreven als Remisius Beijens.

In Nijmegen getrouwd met Johanna van Kempen

Het regiment van Remigius was van 1751 tot 1754 en van 1758 tot 1761 gelegerd in Nijmegen. In 1753 trouwde hij daar met de Nijmeegse Johanna van Kempen. Zij kregen zeven kinderen. Ondanks de verschillende standplaatsen van Remigius bleven Johanna en de kinderen in Nijmegen wonen.
Remigius moet zijn overleden tussen 1779, toen hij met pensioen ging, en 1799, toen bij het huwelijk van een van zijn zoons werd vermeld dat de moeder van de bruidegom weduwe was.

De kinderen en kleinkinderen van Remigius

Drie van de zeven kinderen van Remigius en Johanna bereikten de huwbare leeftijd:
 • Joanna Huberta (3.3) (1758-1829) werd driemaal weduwe. Ze was eerst getrouwd met Johannes Peter Wassing, daarna met Philips Christiaan Hartman en vervolgens met Gijsbert Hopman. Ze woonde haar hele leven in Nijmegen.
 • Henricus (3.5) (1763-1815) diende als vaandrig in het leger en was later schoenmaker. Met zijn vrouw Margaretha Slims kreeg hij twee zoontjes. Verdere gegevens over die zoontjes ontbreken.
 • Gerardus (3.6) (1766-1850), die ook wel Gradus werd genoemd, was metselaar. In 1795 trouwde hij met Theodora Helena Grevers. Zij kregen zeven kinderen. Gerardus overleed op de voor die tijd hoge leeftijd van 84 jaar in het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen. Oudere alleenstaande Nijmegenaren, die zelf het burgerrecht hadden verkregen of dat hadden geërfd, hadden het recht om daar hun laatste jaren door te brengen.

  De oudste zoon van Gerardus en Theodora, Remigius Adolphus (4.3), nam in 1815 als dienstplichtig soldaat bij de infanterie deel aan de Slag bij Waterloo. Hij overleefde de slag, werd schoenmakersknecht in Nijmegen en trouwde daar in 1819 met Maria Catharina Gertrudis Theunissen. Zij kregen vijf kinderen, van wie er drie heel jong overleden en de twee anderen kort na hun twintigste. Remigius en zijn vrouw werden ook niet oud: respectievelijk 34 en 44 jaar.

  De Slag bij Waterloo

  Dat Remigius Adolphus Beijen heeft deelgenomen aan de Slag bij Waterloo blijkt uit het feit dat zijn naam voorkomt in het register van de gratificaties die vanaf 1817 zijn uitgekeerd aan de Nederlandse deelnemers aan de slag. De gratificaties waren niet afhankelijk van de krijgsprestaties, maar van de rang van de militair. De hoogste bedragen waren voor de generaals (14.453 gulden en 34 cent), de laagste voor de korporaals, tamboers en soldaten, onder wie dus ook Remigius (29 gulden en 10 en een halve cent).

  De jongste zoon van Gerardus en Theodora, Benjamin Lambertus (4.8), nam in februari 1831, in de tijd van de Belgische Opstand, op vrijwillige basis dienst in het leger. Hij heeft waarschijnlijk niet daadwerkelijk deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht. Zijn loopbaan in het leger werd geen succes: volgens zijn meerderen maakte hij zich herhaaldelijk schuldig aan wangedrag en in februari 1832 deserteerde hij. Over wat er daarna met hem gebeurde is niets bekend.
  Meer over hem is te lezen op de pagina Betrokkenen bij de Tiendaagse Veldtocht.

  Alle huidige leden van de Nieuwkapelse familie stammen af van nog een andere zoon van Gerardus, Henricus Hubertus (4.7). Hij is de hoofdpersoon van de volgende pagina.


 •    De volgende pagina

  De voorpagina
  Het inhoudsoverzicht

  De bovenkant van de pagina
  Zoeken op deze website

  Reacties of vragen