De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Nieuwkapelse familie

Remigius Beyen uit Nieuwkapelle

Petrus Jacobus Beyen en zijn gezin

Nieuwkapelle ligt in de Belgische provincie West-Vlaanderen, ten zuidwesten van Diksmuide en ten zuidoosten van Veurne. Het hoort tegenwoordig bij de gemeente Diksmuide. Op het kaartje hiernaast is de ligging van Nieuwkapelle in België aangegeven.
In de zeventiende en achttiende eeuw stonden de Zuidelijke Nederlanden, het huidige België, eerst onder Spaans en later onder Oostenrijks bestuur.

Op 20 april 1698 trouwde in Nieuwkapelle een zekere Petrus Jacobus Beyen (1.1) met Jacoba Stoet. Petrus (of Pieter) en Jacoba kregen niet minder dan negen kinderen. Op 30 september 1717 werd hun jongste, Remigius (2.1), geboren; hij werd op 1 oktober gedoopt. Zijn voornaam is hoogstwaarschijnlijk ontleend aan de heilige Remigius van Reims. Diens feestdag komt overeen met de doopdag van Remigius Beyen.
Jacoba overleed bij Remigius' geboorte. Pieter hertrouwde in 1718 in Oudekapelle met Jacoba Snick. Uit dit tweede huwelijk werden nog vier kinderen geboren. In 1730 werd Pieter in Nieuwkapelle begraven.

Zes van Pieters dertien kinderen stierven jong, maar hij had ook een aantal zoons die wel volwassen werden. Zij kregen een uitgebreid nageslacht. Veel Belgen met de naam Beyen stammen van hen af. Er is een aparte pagina over de familienaam Beyen in België.

Remigius kwam terecht in de Noordelijke Nederlanden en had veel nakomelingen in Nederland. Hij is de stamvader van wat op deze website de Nieuwkapelse familie wordt genoemd.

Remigius Beyen in het Nederlandse leger

In 1741 raakten de Zuidelijke Nederlanden betrokken bij de Oostenrijkse Successieoorlog. Frankrijk, Pruisen en Spanje stonden tegenover Oostenrijk, Engeland en de Nederlandse Republiek. Nederland had al sinds 1713 garnizoenen in een aantal "barrièresteden" in de Zuidelijke Nederlanden in de buurt van de Franse grens als bescherming tegen mogelijke Franse agressie. Veurne was een van die vestingen.

Toen de oorlog uitbrak moesten de Noord-Nederlandse garnizoenen worden versterkt. Op 9 april 1742 werd Remigius Beyen aangenomen als soldaat in het regiment van baron Johan Sicco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, dat gelegerd was in Veurne.
De barrièresteden hadden weinig effect. De meeste werden door Frankrijk in 1744 en 1745 zonder veel moeite veroverd. De Nederlandse troepen trokken zich terug naar het noorden.
In de herfst van 1745 werden een kleine 6000 Nederlandse soldaten, waaronder het regiment waar Remigius diende, naar Engeland verscheept. Ze kwamen daar de Engelse koning Charles II te hulp die bedreigd werd door een door 'Bonnie Prince Charlie' geleide opstand vanuit Schotland. Na de slag bij Culloden in 1746 was de opstand neergeslagen en keerden de Nederlandse regimenten terug naar Nederland.

De Oostenrijkse Successieoorlog werd in 1748 beëindigd met de Vrede van Aken. Remigius bleef in het leger. Zijn regiment, dat inmiddels onder leiding stond van de prins van Baden-Durlach, was achtereenvolgens gelegerd in een groot aantal Noord-Nederlandse garnizoensplaatsen. Hieronder staat een overzicht.

1737-1745 Veurne1754-1756 Hulst1767-1771 Groningen
1745-1746 Engeland1756-1758 Bergen op Zoom1771-1772 Sluis
1746-1748 Harlingen1758-1761 Nijmegen1772-1778 Arnhem
1748-1749 Deventer1761-1762 Goes, Vlissingen1778-1779 Axel, Philippine
1749-1751 Arnhem1762-1763 Grave
1751-1754 Nijmegen1763-1767 Arnhem

Pas in 1779, na een dienstverband van niet minder dan 37 jaar, werd Remigius in Axel gepensioneerd.
Hieronder staat de vermelding van Remigius in een militair stamboek. Zijn naam is daar geschreven als Remisius Beijens.

Tijdens zijn militaire carrière had Remigius een gezin gesticht in Nijmegen. Daarover gaat de volgende pagina.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen