De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

Families en takken

In de genealogie is er een verschil tussen de begrippen familie en tak. Een familie is een groep mensen die onderling verwant zijn omdat ze eenzelfde stamvader hebben. Een tak is een deel van een familie. Mensen die tot verschillende takken van een familie behoren zijn dus verwant aan elkaar; mensen die tot verschillende families behoren zijn dat niet.

Er zijn in Nederland vier families Beijen of Beyen. Voor zover we kunnen nagaan is het puur toeval dat deze families dezelfde naam hebben gekregen. Over de oorsprong van de naam Beijen/Beyen wordt iets gezegd op de volgende pagina.

 • De IJsselsteinse familie is de oudste en grootste. De oudste bekende vermelding van een lid van die familie stamt uit het jaar 1530, uit IJsselstein bij Utrecht.
  Binnen de IJsselsteinse familie kunnen we drie takken onderscheiden: de tak Gijsbert, de tak Jan Thomas en de tak Johan Franco.
  En daarbij hoeft het niet te blijven: binnen de tak Gijsbert maak ik onderscheid tussen de subtak Arie en de subtak Dirk Jan; binnen de tak Jan Thomas tussen de subtak Dirk, de subtak Maarten en de subtak Gerrit.

 • De Nieuwkapelse familie is afkomstig uit Nieuwkapelle in West-Vlaanderen. De stamvader van deze familie kwam rond 1750 naar de Noordelijke Nederlanden.

 • Ook de Breyellse familie heeft wortels buiten Nederland. Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen leden van die familie uit het Duitse grensgebied ten oosten van Venlo naar Nederland.

 • De Hengelose familie komt, zoals de naam laat zien, uit Twente. In de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde bij een aantal mensen de naam Bijen in Beijen, waarschijnlijk door slordigheid van een ambtenaar.
  Binnen de Hengelose familie maak ik onderscheid tussen de afdeling Beijen-Overbeek en de afdeling Beijen-Spekreis.

  Naast deze vier nu nog bestaande families was er in het verleden de Dordtse familie. Die is rond 1750 uitgestorven. Verder waren er in het verleden enkele "losse eindjes".

  Hiernaast staat een kaartje met de plaatsen waar de verschillende families naar genoemd zijn. Ook een paar andere plaatsen die op deze familiesite aan de orde komen, worden op het kaartje vermeld.

  Op de pagina over de omvang van de families en takken wordt het een en ander gezegd over de grootte van de verschillende families, hun ontwikkeling en hun geografische spreiding.


 •    De volgende pagina

  De voorpagina
  Het inhoudsoverzicht

  De bovenkant van de pagina
  Zoeken op deze website

  Reacties of vragen