De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De omvang van de families en takken

De huidige situatie

De volgende tabel laat zien hoeveel mensen met de naam Beijen/Beyen uit de verschillende families en takken er op dit moment in Nederland en in het buitenland wonen. Wat het buitenland betreft gaat het alleen om de mensen met Nederlandse voorouders.

  in Nederlandin het buitenlandtotaal
  IJsselsteinse familie, totaal
      tak Gijsbert
      tak Jan Thomas
      tak Johan Franco
278      
84
163
31
43      
8
26
9
321      
92
189
40
  Nieuwkapelse familie14      7      21      
  Breyellse familie33      8      41      
  Hengelose familie59      4      63      
  totaal384      62      446      

Bijna driekwart van de Beijens behoort dus tot de IJsselsteinse familie, en ruim 40% van het totaal tot de tak Jan Thomas.

De ontwikkelingen in de periode 1800 - 2010

Voorzover bekend waren er in 1800 67 mensen met de naam Beijen/Beyen. In 1900 waren er 201 naamdragers Beijen/Beyen en in 2010 463. De volgende grafiek laat de ontwikkeling zien.

De grafiek illustreert dat de ontwikkeling per familie en tak nogal verschilt. In 1800 behoorde meer dan de helft van het totaal tot de tak Gijsbert van de IJsselsteinse familie. Later groeide vooral de tak Jan Thomas. De laatste eeuw was de relatieve groei het grootste bij de Hengelose en de Breyellse familie.

De verdeling over de provincies en over andere landen

De Beijens zijn volgens de laatste gegevens als volgt verdeeld over de provincies binnen Nederland en over de landen buiten Nederland:

   Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

heel Nederland
6
2
6
51
13
59
77
67
73
2
27
1

384
   Verenigde Staten
Nieuw-Zeeland
Australië
Spanje
Indonesië
Groot-Brittannië
Duitsland
Zwitserland
Frankrijk
Italiëtotaal buitenland
28
10
9
4
4
3
1
1
1
162
  

De relatieve verdeling over de provincies

Het aantal inwoners van de provincies verschilt nogal. De beste indruk van de "Beijen/Beyen-dichtheid" wordt verkregen door het aantal naamdragers Beijen/Beyen te delen door het aantal inwoners per provincie.

    Aantal naamdragers Beijen en
    Beyen per 100.000 inwoners

  
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

heel Nederland

1,0
0,3
1,2
4,3
2,9
2,8
5,5
2,3
1,9
0,5
1,0
0,1

2,1

Duidelijk is dat de meeste Beijens en Beyens in het midden van het land wonen.
Per familie en tak verschilt het nogal. De tak Gijsbert is vooral vertegenwoordigd in Utrecht en Noord-Holland, de tak Jan Thomas in Utrecht en Zuid-Holland, de tak Johan Franco in Noord-Brabant, de Nieuwkapelse familie in Noord-Holland, de Breyellse familie in Gelderland en de Hengelose familie in Overijssel.

De Nederlandse naamdragers Beijen/Beyen in 2007

De Nederlandse Familienamenbank van het Centraal Bureau voor Genealogie bevat interessante informatie over de verspreiding van de verschillende familienamen in Nederland. De basis hiervan zijn de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie in 2007. De in Nederland wonende mensen met de Nederlandse nationaliteit hadden toen 314.000 verschillende namen. Van de namen met vijf of meer naamdragers is op de website een verspreidingskaart beschikbaar.

Volgens deze databank woonden er in 2007 in Nederland 410 mensen met de naam Beijen of Beyen: 384 keer Beijen en 26 keer Beyen. Hieronder staat de verspreidingskaart, waarbij de namen Beijen en Beyen zijn opgeteld.

In de volgende gemeenten woonden in 2007 vijf of meer naamdragers Beijen of Beyen:

   Hengelo
Rotterdam
Amsterdam
Utrecht
Bussum
Hilversum
IJsselstein
25
25
15
14
13
13
13
   Vianen
Wijchen
Spijkenisse
Zwolle
Bergen op Zoom
Leiden
Nijmegen
12
12
11
10
9
9
9
   Soest
Haarlem
's-Gravenhage
Almere
Amersfoort
Baarn
De Bilt
9
8
8
6
6
6
6
   Haarlemmermeer
Barneveld
Bergen (NH)
Nieuwegein
6
5
5
5
  

De volkstelling uit 1947

Er is ook een namenoverzicht op basis van de volkstelling uit 1947. De resultaten daarvan zijn voor een deel te vinden op de hiervoor genoemde Familienamenbank en voor een ander deel in papieren bronnen: het Nederlands Repertorium van Familienamen dat gepubliceerd is in de jaren 1963-1988. Met wat zoeken kan daaruit worden afgeleid dat er in 1947 in de volgende gemeenten vijf of meer naamdragers Beijen of Beyen woonden:

   Rotterdam
Hengelo
's-Gravenhage
Amsterdam
Nijmegen
26
22
22
20
18
   Utrecht
Kamerik
Hilversum
Soest
Benschop
18
11
10
10
8
   Haarlem
Noordwijk
Borne
Bussum
Delft
8
8
7
7
7
   Zwolle
IJsselstein
Tienhoven
Gouderak
Lochem
7
6
6
5
5
  

Bij Amsterdam zijn drie naamdragers Beijen Roghair meegeteld. De laatste draagster van die naam is in 2017 overleden.
In de plaatsen Kamerik, Benschop, Noordwijk, Tienhoven, Gouderak en Lochem (waarvan Kamerik, Benschop, Tienhoven en Gouderak geen zelfstandige gemeenten meer zijn) wonen volgens mijn informatie nu geen naamdragers Beijen of Beyen meer.

Beijen, Beije, Bijen, Beijens en Beijer

Er is ook een vergelijking te maken tussen de naam Beijen/Beyen en een aantal daarop lijkende namen. De volkstelling van 1947 liet de volgende verdeling over de provincies zien:

  


Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

heel Nederland
Beijen/
Beyen


0
0
0
38
28
74
55
99
1
3
1

299
Beije/
Beye


1
1
0
0
5
6
17
158
139
7
2

336
Bijen


0
0
0
165
24
15
5
2
0
5
8

224
Beijens/
Beyens


0
0
0
1
1
0
22
15
4
33
0

76
Beijer/
Beyer


18
10
26
153
368
167
419
613
3
56
129

1962
  

Opvallend is dat naamdragers Beijen/Beyen in 1947 buiten de provincies Overijssel tot en met Zuid-Holland nog nauwelijks voorkwamen.
De naam Beije is typisch Zeeuws. Deze naam kwam en komt vooral voor op Schouwen-Duiveland (Zierikzee en omgeving). Van de Zuid-Hollanders met deze naam hadden de meesten waarschijnlijk ook Zeeuwse wortels.
De naam Bijen komt vooral voor in Overijssel. In 1947 was dat 80 keer in Weerselo en 57 keer in Hengelo. Op de pagina over de Hengelose familie wordt ingegaan op de relatie tussen de Overijsselse families Bijen en Beijen.
De naam Beijens/Beyens komt het meeste voor in Noord-Brabant. Dat sluit aan op het voorkomen van die naam in de aangrenzende Belgische provincie Antwerpen.
Duidelijk is dat de naam Beijer/Beyer van al de genoemde namen verreweg het meeste voorkomt.

Vergelijking van de gegevens uit 2007 met die uit 1947 laat zien dat alle families wat meer over het land zijn verspreid.

Het totale aantal naamdragers Bijen is sterk gegroeid: van 224 naar 542.
De aantallen naamdragers Beijen/Beyen, Beije/Beye en Beijer/Beyer stegen allemaal met circa 40%: naar respectievelijk 410, 488 en 2855.
Het aantal naamdragers Beijens/Beyens is licht gedaald: naar 72.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen