De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Johan Franco van de IJsselsteinse familie

Het dagboekje van Hendrik J.R. Beijen uit 1844

Hendrik Johan Rudolph (Hein) Beijen (10.9), de hoofdpersoon van de vorige pagina, hield van augustus tot december 1844 een dagboekje bij. Hij was toen 27 jaar en werkte op het Departement van Oorlog in Den Haag, waar hij belast was met de ontwikkeling van kanonnen en andere vuurwapens.
Het dagboekje is bewaard gebleven. Het origineel bevindt zich bij Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden.
In het Jaarboek 1994 van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe is een geannoteerde versie van het dagboekje van H.J.R. Beijen verschenen. De samensteller was dr. A.H. Huussen, die destijds hoogleraar geschiedenis in Groningen was.
De heer Huussen heeft toestemming gegeven om zijn artikel hieronder in zijn geheel weer te geven.

Het artikel bevat twee series noten. Op de pagina's 80 en 81 staan de noten die betrekking hebben op de inleiding, en aan het slot de noten bij de tekst van het dagboekje.
Onder een aantal pagina's is toelichting en commentaar van mijn kant opgenomen.


Het artikel van de heer Huussen wordt voorafgegaan door een afbeelding van het begin van het originele dagboekje.
De vader van Hein Beijen wordt op deze website aangeduid als Johan Franco III (9.1), zijn oudste broer, de Barneveldse arts, als Johan Franco IV (10.2), en diens zoon, 'neef Jan', als Johan Franco V (11.3).


Op de vorige pagina wordt vermeld dat het echtpaar Beijen-Ebeling naast de hierboven genoemde dochter Maria Johanna Florentina (11.12) nog drie andere kinderen kreeg, van wie er één, Anton (11.14), volwassen werd.
De in noot 2 vermelde publicaties zijn te vinden op de pagina Een Beyen-tak in Nederland's Patriciaat.
De in noot 4 vermelde Hendrik Rudolf, die geboren werd in 1805, overleed in 1809.

De in noot 4 genoemde Maria Gijsberta werd niet 1825 geboren, maar in 1826; Johanna Elisabeth Charlotte niet in 1828, maar in 1829.
Bij de woorden "Oom Stein" (zie de rechterkolom) is sprake van een leesfout: in het originele handschrift staat "Oom Hein". Daarmee bedoelde Hein Beijen zijn favoriete oom Hendrik Rudolph (Hein) Trip. Over hem wordt meer gezegd op de vorige pagina.
Netje was Heins zuster Antonia Frederica Beijen (10.10); de roepnaam was kennelijk afgeleid van Antoinette.
De schrijfwijze "Zaturdag" was vroeger tamelijk gebruikelijk.

Ook de in de rechterkolom onderaan genoemde oom was waarschijnlijk Hendrik Rudolph Trip.De in de linkerkolom genoemde Frits was Heins broer Anthonie Frederik (10.12).


Nicht Marie (5 september) was hoogstwaarschijnlijk Maria Johanna Francona Florentina Beijen (11.1), de oudste dochter van Heins oudste broer uit Barneveld. Zij moet dezelfde zijn geweest die ook op 7 september werd genoemd.
De rechts bovenaan genoemde Bertha moet Heins zuster Maria Gijsberta (10.13) zijn geweest.

De "Prins van Orange" (rechts bovenaan) was de latere koning Willem III.Noot 7: Heins zuster Antonia Frederica Beijen (10.10) (Antoinette, Netje) leefde van 1819 tot 1882.
Noot 16: Johan Franco Beijen V (11.3) leefde van 1833 tot 1918.

Noot 32: Marie was Maria Johanna Francona Florentina Beijen (11.1). Zij was inderdaad een zuster van 'neef Jan' en leefde van 1829 tot 1913.
Noot 49: Johanna Elisabeth Charlotte Beijen (10.14) leefde van 1829 tot 1863.

Dit is de laatste pagina van het artikel van de heer Huussen.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen