De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Jan Thomas van de IJsselsteinse familie

Dirk Beijen (1836-1875) en zijn nakomelingen

Dirk Beijen (12.10) werd in 1836 geboren in Benschop. Hij was een zoon van Amel Beijen die genoemd wordt op de pagina Dirk Beijen en zijn zoon Amel en diens tweede vrouw Trijntje van 't Hoog.

Dirk werd rond 1853 boerenknecht in Gouderak, ten zuiden van Gouda aan de Hollandsche IJssel. Misschien kende hij die plaats doordat zijn halfzuster Barbara (12.2) in 1852 met haar man Arie van der Vlist in Gouderak was gaan wonen. In 1856 trouwde Dirk daar met de Gouderakse Cornelia Huge. Dirk en Cornelia bleven de rest van hun leven in Gouderak wonen.
Dirk werd in de akten van de burgerlijke stand meestal als arbeider aangeduid, maar ook een keer als winkelier en een keer als tapper. De verklaring van dat laatste is dat hij naast zijn werk als boerenarbeider samen met zijn vrouw het café Sint Joris aan de toenmalige rand van het dorp Gouderak had.

Op de foto hieronder uit 1901 is het café het tweede huis van rechts. Het stond aan de dijk (de Dorpsstraat) met de rug naar de IJssel. Op die plaats ligt tegenwoordig een parkeerterrein bij het woongebouw Havenhoofd. Op de voorgrond van de foto is een deel van de binnendijkse plas De Waal te zien.

Dirk Beijen overleed in 1875, nog maar 39 jaar oud. Zijn weduwe Cornelia, die in Gouderak bekend stond als Kee Beijen, zette daarna nog jarenlang het café voort. Zij overleed in 1903.

De kinderen van Dirk

Dirk en zijn vrouw kregen elf kinderen, van wie er zes volwassen werden: drie dochters en drie zoons. Drie van de jong overleden kinderen heetten Annigje Elizabeth. Een kort overzicht:

zoon/dochtergeborenoverledenechtgenoot
Adriana (13.21)Gouderak 1856Gouda 1919Leendert Verstoep
Trijntje (13.22)Gouderak 1858Gouderak 1932Willem van der Starre
Amel (13.23)Gouderak 1861Gouderak 19171. Johanna de Groot
2. Margaretha Kasbergen
Elisabeth (13.24)Gouderak 1862Gouderak 1863-
Annigje Elizabeth (13.25)Gouderak 1865Gouderak 1867-
Christina (13.26)Gouderak 1867Poortugaal 1939Maarten Rook
Annigje Elizabeth (13.27)Gouderak 1868Gouderak 1870-
Christiaan (13.28)Gouderak 1869Gouderak 1870-
Rudolf Christiaan (13.29)Gouderak 1871Ouderkerk a.d.IJ. 1938Margje de Jong
Annigje Elizabeth (13.30)Gouderak 1873Gouderak 1881-
Jan Thomas (13.31)Gouderak 1874Gouderak 1896-

De drie volwassen geworden zoons, Amel, Rudolf Christiaan en Jan Thomas, werden allemaal bakker. Amel bleef in Gouderak, Rudolf trouwde met een vrouw uit Ouderkerk aan den IJssel en ging vervolgens daar wonen, en Jan Thomas overleed al op zijn eenentwintigste.
Op de foto hieronder staat Amel Beijen voor zijn bakkerswinkel in Gouderak. Volgens wijlen Dirk van Dam uit Gouderak, van wie de foto afkomstig is. was de jongen met de hond Amels enige zoon Dirk Cornelis (14.32).Het aantal nakomelingen van Dirk met de naam Beijen is vrij beperkt. Dat heeft te maken met het feit dat elf van de in totaal twaalf kinderen van Amel en Rudolf Christiaan meisjes waren.
De huidige naamdragers Beijen uit dit takje stammen allemaal af van de hierboven genoemde Dirk Cornelis.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen