De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Hengelose familie

Van Weerselo naar Hengelo

Van Bien naar Kuipers

Aan het slot van de vorige pagina werd de op 7 november 1792 in Deurningen gedoopte Gerardus Joannes Bien genoemd. Hij trouwde op 25 oktober 1815 in Weerselo onder die naam met Joanna Graven, die net als hij geboren was in de gemeente Weerselo (Deurningen lag ook in die gemeente). Dat in de trouwakte zijn voornamen en achternaam uit het doopboek werden overgenomen ligt voor de hand, want er moest bij de ondertrouw een uittreksel uit het doopregister worden ingeleverd.
Opvallend is echter dat in de geboorteakten van de zes kinderen van het echtpaar, die in de jaren 1818 tot 1831 in Weerselo werden geboren, de vader niet Gerardus Bien werd genoemd, maar Gerrit Kui(j)pers. De naam Kuipers moet ontleend zijn aan de naam van de boerderij in Hasselo waar hij geboren was. Waarschijnlijk heeft men verzuimd om koninklijke goedkeuring te vragen voor de naamsverandering, wat na de invoering van de burgerlijke stand wel nodig was. Oude gewoonten in de streek werkten nog lang door.
Janna Graven overleed in 1845, Gerrit Kuipers in 1864.

Een onjuiste trouwakte

In het huwelijksregister van de gemeente Weerselo werd op 30 september 1824 opnieuw een Gerardus Joannes Biën (nu met een trema op de e, maar dat is een kleinigheid) als bruidegom vermeld. Deze keer heette de bruid Gesina Lansink.Ook nu was voor de bruidegom een uittreksel van de doop op 7 november 1792 in Deurningen als bijlage bij de trouwakte gevoegd. Daaruit leek te moeten worden afgeleid dat Gerardus Joannes in 1824 voor de tweede keer trouwde. De bruidegom kan echter niet dezelfde zijn geweest als in 1815. De bruid en de bruidegom uit 1815 waren immers in 1824 beiden nog in leven en kregen na dat jaar ook nog kinderen.

De conclusie moet zijn dat er in de trouwakte van 1824 een fout is gemaakt. De bruidegom was niet Gerardus Joannes Biën, maar hoogstwaarschijnlijk een jongere broer van hem. Dat moet te maken hebben met het feit dat het doopboek van Deurningen hiaten bevat: van 1795 tot 1801 en ook vanaf 1804. Waarschijnlijk hebben Willem Bijen en Jenne Steffens in of na 1795 nog een of meer kinderen gekregen, en was de bruidegom uit 1824 een in 1795 of later geboren zoon van hen. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft dan bij het opstellen van de trouwakte per ongeluk voor de tweede keer gebruik gemaakt van de doopakte uit 1792.

Een vraag is dan welke voornaam of voornamen de jongere zoon had. Dat zou bijvoorbeeld Joannes of Joannes Gerardus kunnen zijn geweest. Het verschil met Gerardus Joannes zal bij het voorlezen van de trouwakte nauwelijks zijn opgevallen. Een aanwijzing voor de naam Joannes is dat de echtgenoot van Gesina Lansink later meestal Jan Bijen werd genoemd.

Overigens bleef het niet bij de foutieve vermelding van de naam van de bruidegom in deze huwelijksakte. Op de pagina 'Beijen en Lansink' wordt onder het kopje Het huwelijk van Joannes en Gesina in 1824 verteld dat ook voor de gegevens van de bruid een verkeerd uittreksel uit het doopregister is gebruikt.

Joannes/Jan Bien/Biën/Bijen

De bruidegom uit 1824, van wie dus niet bekend is wanneer hij geboren is en hoe hij precies heette, was een van de stamvaders van de Hengelose familie. Hij wordt als Joannes (3.1) vermeld op het schema van de leden van die familie omdat hij vermoedelijk met die naam (en misschien nog een tweede) gedoopt is. Op het schema staat zijn grootvader Joannes (1.1) in generatie 1 en zijn vader Wilhelmus (2.1) in generatie 2.

Kort na zijn huwelijk verhuisde Joannes naar de buurtschap Woolde bij Hengelo. Waarschijnlijk trok hij in bij zijn vrouw Gesina Lansink, die volgens de trouwakte landbouwster was in de gemeente Hengelo en daar ook was geboren.
Een jaar later, bij de geboorteaangifte van zijn zoon Willem, kwam hij voor de eerste keer voor in de burgerlijke-standsakten van Hengelo. Daar werd hij aangeduid als Johannes Bijen. Na Willem werden er in Hengelo nog vijf andere kinderen geboren, van wie er drie jong overleden. In alle verdere geboorte- en overlijdensakten werd de vader Jan Bijen genoemd.

Op de volgende pagina's wordt meer gezegd over Joannes en zijn nakomelingen.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen