De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Breyellse familie

De groep Lambertus

Lambertus Beij

Op de pagina De oorsprong in Duitsland wordt Lambertus Beij genoemd als de eerste vertegenwoordiger van de naar hem genoemde groep. Het is niet bekend wanneer en waar hij is geboren: de doopregisters uit de eerste helft van de achttiende eeuw bieden geen compleet overzicht.
Op de genoemde pagina is al vermeld dat hij twee keer getrouwd is: in 1751 met Aldegond Boezkes en in 1755 met Gertrud Straten. Verder worden daar de namen van de zeven kinderen uit die twee huwelijken genoemd.
Lambertus overleed in 1768. Hij liet een jong gezin achter. Op het schema van de leden van de Breyellse familie staat hij bij het nummer 1.2.
Later werd de naam Beij meestal geschreven als Beijen of Beyen.

Johannes Mathias Beijen

In katholieke families in het oosten van Nederland en het westen van Duitsland werd de tweede doopnaam in het dagelijks leven vroeger vaak meer gebruikt dan de eerste. Daarom was de roepnaam van deze Johannes Mathias waarschijnlijk Thies of een andere van Mathias afgeleide naam.
De andere kinderen van Lambertus staan niet vermeld op het schema van de leden van de Breyellse familie omdat ze geen nakomelingen in Nederland hadden.
Een van de kinderen van Lambertus uit zijn tweede huwelijk, Johannes Mathias (2.2), werd geboren in Breyell in 1765.
Johannes Mathias verhuisde naar Hinsbeck, ten noorden van Breyell, waar hij boerenknecht en timmerman was. Hij was getrouwd met Maria Catharina Mollenix en op latere leeftijd, na het overlijden van Maria Catharina, met Maria Helena Bolten. Hij overleed in Hinsbeck in 1834.

Mathias Beijen

Een zoon uit het eerste huwelijk van Johannes Mathias heette Mathias (3.2). Hij werd geboren in Hinsbeck in 1806. In die tijd was het Rijnland ingelijfd bij Frankrijk; in de geboorteakte hiernaast wordt Mathias aangeduid als Mathieu.
Mathias woonde net als zijn grootvader in Breyell. Hij was ook boerenknecht en was achtereenvolgens getrouwd met Anna Christina Lehnen, Maria Adelheid Backes en Anna Matthia Bruijnen. Hij overleed in 1884.

Johann Heinrich Beijen en Victoria Hormes

Een van de zoons van Mathias was Johann Heinrich Beijen (4.10). Zijn roepnaam was Heinrich. Hij werd in 1842 in Breyell geboren en trouwde daar in 1870 met zijn plaatsgenote Victoria Hormes. Volgens het trouwregister was hij toen boerenknecht. Heinrich en Victoria woonden onder andere in Leuth en Kaldenkirchen.
In 1887 verhuisden ze naar Nederland: ze vestigden zich met hun zoon Peter in Venlo, net aan de andere kant van de grens. Heinrich werd toen in het bevolkingsregister eerst als arbeider en later als oofthandelaar aangeduid.
In 1901 werd hij in de geboorteakte van zijn eerste kleinkind winkelier genoemd:In 1903 verhuisden Heinrich en Victoria weer naar het Duitse Leuth. Victoria overleed daar in 1910. Heinrich was toen nog in leven; het is nog niet bekend wanneer hij is overleden.

Peter Michael Beijen en Anna Maria Gubbels

Peter Michael Beijen (5.1), voor zover bekend de enige zoon van Heinrich en Victoria, werd in 1872 geboren in Leuth. Peter trouwde in 1900 in Nijmegen met Anna Maria Gubbels, die in 's-Hertogenbosch geboren was, maar in Nijmegen woonde.
Na hun huwelijk woonden Peter en Anna in Venlo. Peter werkte als bediende (het is niet bekend in welke branche dat was) en was daarnaast agent van een verzekeringsmaatschappij. In juni 1907 openden Peter en Anna een winkel in diverse artikelen, maar dat was kennelijk geen succes: een half jaar later verhuisden ze naar Peters geboorteplaats Leuth.Weer een klein half jaar later, in april 1908, verhuisden Peter en Anna terug naar Nederland, nu naar Nijmegen. Daar bleven ze de rest van hun leven wonen. Peter was eerst apothekersbediende, maar werkte daarna meer dan dertig jaar als kelner.
Anna overleed in 1949, Peter in 1950. Hierboven staan foto's van hen op wat latere leeftijd.

De volgende pagina, De jongere generaties van de Breyellse familie, gaat over de kinderen van Peter en Anna en over hun verdere nakomelingen.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen