De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De Breyellse familie

De oorsprong in Duitsland

Hieronder staat een kaartje van Venlo en het gebied ten zuidoosten daarvan volgens de situatie omstreeks 1850. De grens tussen Nederland en Duitsland is met rood aangegeven.

De vijf met geel gemarkeerde plaatsen aan de Duitse kant van de grens (Breyell, Hinsbeck, Kaldenkirchen, Leuth en Lobberich) waren vroeger zelfstandige gemeenten. Ze zijn in 1970 samengevoegd tot de gemeente Nettetal.In deze streek woonden en wonen van oudsher diverse mensen met de naam Beyen. Vroeger werd die naam ook vaak als Beijen geschreven, en in de doop- en trouwregisters uit de achttiende staat ook vaak Beij of Bey.

In de loop van de jaren verhuisden enkele dragers van deze naam naar de Nederlandse kant van de grens. Onder hen waren de voorouders van wat op deze website de Breyellse familie wordt genoemd. Over die familie gaat het hieronder en op de volgende pagina's.

Twee groepen met een gemeenschappelijke voorvader

Bij de Breyellse familie kan onderscheid worden gemaakt tussen twee groepen. Op deze website worden ze aangeduid als de groep Fridericus en de groep Lambertus. Er is een belangrijk verschil: de groep Fridericus is al meer dan honderd jaar geleden in de Beijen-lijn uitgestorven en de groep Lambertus leidt een bloeiend bestaan.
De groep Fridericus beschouwde ik tot voor kort als een 'los eindje', maar inmiddels is mijn conclusie dat beide groepen vrijwel zeker een gemeenschappelijke voorvader hebben en dus één familie vormen. Dat wordt hieronder toegelicht.

Hierboven staat een uitsnede van het schema van de leden van de Breyellse familie. In dat schema worden alleen de Nederlandse dragers van de naam Beijen/Beyen en (voor zover die bekend zijn) hun Duitse voorouders met die naam vermeld.

Fridericus en Lambertus Beij

Links een oude foto van de Sint Lambertuskerk in Breyell. In 1868 sloeg de bliksem in de torenspits. De rechterfoto laat zien dat alleen de rest van de toren bewaard is gebleven.
Fridericus (1.1) en Lambertus (1.2) Beij(en) waren de oudst bekende leden van de twee groepen. Het is vrijwel zeker dat zij broers waren en dat hun vader Nicolaus heette, maar van die Nicolaus is helaas nog geen vermelding gevonden.

De huwelijken van Fridericus en Lambertus zijn te vinden in het trouwboek van de Sint Lambertuskerk in Breyell.

Fridericus Beij trouwde op 19 mei 1740 met Christina im Camp. Er werden van hen in Breyell vijf kinderen gedoopt: Agnes (1740), Nicolaus (1743), Mechtildis (1745), Maria Agatha (1749) en weer een Agnes (1751). Later werd er in Lobberich nog een zoon Jacobus gedoopt.
Nadat Christina overleden was, hertrouwde Fridericus op 1 maart 1767 met Girtgen ter Stoppen. Zij kregen twee keer een dochter Maria Catharina, de eerste in 1768, de tweede in 1769.

Hierboven de huwelijksinschrijvingen van Fridericus uit 1740 en 1767. Bij de tweede werd Lambertus als getuige genoemd.


Lambert(us) Beij trouwde op 26 januari 1751 met Aldegond Boezkes. Zij kregen twee kinderen: Nicolaus (1751) en Matthias (1753).
Aldegond overleed in 1754. Lambertus hertrouwde op 29 januari 1755 met Gertrud Straten. Uit dat huwelijk werden vijf kinderen gedoopt: Adelgundis (1756), Anna Margaretha (1759), Maria Sybilla (1762), Johannes Mathias (1765) en Sophia (1767).

Hierboven de huwelijksinschrijvingen van Lambertus uit 1751 en 1755. Bij de eerste werd Fridericus als getuige genoemd.


Verdere informatie over Fridericus en Lambertus en hun nakomelingen is te vinden op de pagina's over de groep Fridericus en de groep Lambertus.

Nicolaus als waarschijnlijke voorvader

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Fridericus en Lambertus dezelfde vader hadden, en dat hij Nicolaus Beij heette. Voor zover valt na te gaan waren Fridericus en Lambertus in de jaren 1740-1770 de enige gezinshoofden in het kleine Breyell met de naam Beij. Opvallend is dat dat ze allebei hun oudste zoon de naam Nicolaus gaven. Er zijn ook andere aanwijzingen voor een nauwe familierelatie: bij het eerste huwelijk van Lambertus in 1751 was Fridericus getuige en bij het tweede huwelijk van Fridericus in 1767 was Lambertus dat.
Het zou natuurlijk het mooiste zijn als er een vermelding van Nicolaus zelf zou worden gevonden. Zolang dat niet gebeurd is, staat hij in het schema bij de nulde generatie.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen