De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De tak Jan Thomas van de IJsselsteinse familie

Piet Beijen, onderwijzer, sportman en organisator

"Het meest is me van school bijgebleven de meester van de vijfde klas, meester Beijen. Dat was een fijne, eerlijke vent die z'n tijd als schoolmeester ver vooruit was. Een goeie vent, een sportman ook. We moesten van hem altijd sporten, hardlopen en dan een stokje overgeven, estafette dus. Ja, hij liet ons altijd wel wat rotzooien. En volgens mij is hij ook de initiatiefnemer geweest tot de bouw van het oude gymnastieklokaal aan de Lange Rol in 1929. Voor die tijd was dat een modern gymlokaal, zeker voor een dorpje als Gouderak. Want dat hadden ze nog nergens hier in de omgeving."
Dat vertelde de 84-jarige Johannes de Bruin uit Gouderak in 1995, toen hij geïnterviewd werd door Dirk van Dam, de voorzitter van de plaatselijke historische vereniging 'Golderake'.
Het citaat is tekenend voor Piet Beijen, de hoofdpersoon van deze pagina. Hij was onderwijzer en sportman in hart en nieren, hij was een vernieuwer en hij wist altijd dingen voor elkaar te krijgen.

Onderwijzer in Gouderak

Pieter Martinus Beijen (14.2) werd op 1 december 1901 geboren in Benschop. Zijn roepnaam was Piet. Zijn ouders waren Gerrit Beijen (13.2), die onder andere als jachtopziener en gemeenteontvanger genoemd wordt op de pagina over de subtak Dirk, en Wijntje Hartman.
Na zijn kweekschoolopleiding werd hij per per 1 maart 1922, nog maar 20 jaar oud, benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school in Gouderak, ten zuiden van Gouda. Op de foto hieronder, die genomen is in 1926, staat hij helemaal links.

Piet Beijen beperkte zich in Gouderak niet tot het geven van onderwijs. Hij was onder andere erg actief in de plaatselijke gymnastiek- en atletiekvereniging THOR (Tot Heil Onzer Ribbenkast). Niet alleen stimuleerde hij dat er een betere accommodatie kwam, hij deed ook zelf veel aan sport: aan hardlopen en kogelstoten, maar ook aan andere dingen zoals slingerbal,
  
een inmiddels geheel vergeten sport. In 1924 werd THOR slingerbalkampioen van West-Nederland, maar er was geen geld om mee te doen aan de wedstrijden om het landskampioenschap die in Groningen werden gehouden.
Op de foto hiernaast staat een atletiekploeg van THOR na het winnen van een beker. Piet Beijen zit rechts. Op de tweede rij in het midden staat een achterneef van hem die in Gouderak geboren en getogen was: Dirk Beijen (14.32).

Overstap naar Den Haag

  
    
  
Naast al zijn andere bezigheden bleef Piet Beijen ook studeren. Al in 1924, twee jaar na zijn benoeming in Gouderak, slaagde hij voor de hoofdakte. Dat betekende niet dat hij ook schoolhoofd werd: daarvoor waren er veel te weinig vacatures. Wel werd hij in 1927 benoemd tot onderwijzer op een school in Den Haag.
Ook al verliet hij dus na vijf jaar het onderwijs in Gouderak, hij bleef wel nauw betrokken bij het dorp. Hij had namelijk verkering gekregen met de Gouderakse Geertje Maria Oskam. Zij was vier jaar jonger dan hijzelf en was een dochter van de weduwe Maria Oskam-van der Bas, bij wie hij in Gouderak in de kost was geweest. Piet kwam wekelijks terug naar Gouderak en bleef ook sporten bij THOR. Uit krantenberichten uit die tijd blijkt dat hij vooral veel prijzen won op de 100 meter hardlopen.
Pas in 1932 trouwden Piet en Geertje. Toen Geertje ook in Den Haag woonde en er kinderen kwamen, zal de frequentie van zijn bezoeken aan Gouderak wel zijn afgenomen. Toch bleef Piet Beijen lid van THOR, en hij fungeerde ondanks de afstand zelfs als voorzitter. Later werd hij benoemd tot ere-voorzitter.
In Den Haag volgde Piet Beijen naast zijn werk de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Er was echter geen baan als gymnastiekleraar beschikbaar. Wel was hij trainer van verschillende atletiekverenigingen, waaronder Vires et Celeritas uit Gouda. Zelf bleef hij ook aan sport doen, onder andere aan handbal. Met Olympia werd hij kampioen van Nederland.

Een gedicht uit de hongerwinter

In de oorlog werd het voor Piet Beijen steeds moeilijker om contact met Gouderak te hebben. Dat hij daar niet vergeten was, blijkt uit de volgende brief die hij in de hongerwinter naar Gouderak stuurde.

Den Haag, 4 januari 1945.

Aan de leden van T.H.O.R. Gouderak.
Voor het kerstgeschenk aan de voorzitter.

Hoe vaak heb ik al niet gepraat:
"Turners zijn mannen van de daad"!
Maar nimmer had ik verwacht,
Dat "turnersdaad" ook voedsel bracht.

De Haagse honger bij klein en groot
Bracht ons gezin in grote nood.

Toen kwam een turner, die riep er:
BRENG ALLEN MEE EEN PIEPER!
En ziet de hele turnersschaar
Droeg een zak vol bij elkaar.

DANK - ja - duizend keren
T.H.O.R. meisjes, jongens, dames, heren.
Van het hong'rig Haags gezin.
Betrek hier ook je ouders in.
Leden, vrienden, zo'n heerlijke hulpvaardigheid
Stemt mij tot grote dankbaarheid.
Want honger in de maag
Is wel de ergste plaag.

Ik wens allen dan ook in 19 vier - vijf
Veel lekker eten in je lijf!

Mogen alle T.H.O.R. leden vol vertrouwen
Op onze prima leiders bouwen.
Dan houden we naar Turnerstrant
Ons lichaam en de geest in stand!

Wil dan ook met mij geloven:
Dan komen we vast de druk te boven.

Dan jubelen wij ons spoedig schor:
LEVE DE VREDE - LEVE T.H.O.R.!


P.M. Beijen,
Vlierboomstraat 624.

Volleybalbestuurder

Via de bevrijders uit Canada en andere landen maakte Nederland na de oorlog kennis met het volleybal. Piet Beijen ging zich als een van de eersten bezighouden met de organisatie. Samen met anderen richtte hij in januari 1947 de landelijke volleybalcommissie op. Die commissie werd later dat jaar omgezet in de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo). Tot 1963 bleef Piet Beijen lid van het hoofdbestuur, onder andere als vice-voorzitter. Op de foto het hoofdbestuur van de NeVoBo in 1956, quasi bedrijvig, met zittend, tweede van rechts, Piet Beijen.

Docent bij het CIOS

In 1948 werd in Overveen bij Haarlem het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) opgericht. Het was een prestigieuze instelling waar veel bekende Nederlandse sporttrainers zijn opgeleid. Piet Beijen, wiens didactische kwaliteiten in de Nederlandse sportwereld goed bekend waren, was een van de eerste zes docenten. Hij nam onder andere het onderdeel atletiek voor zijn rekening.
In verband met de nieuwe baan verhuisde het gezin Beijen van Den Haag naar Bloemendaal. De tuin van het huis grensde aan de hockeyvelden van HBS; naar het CIOS was het 12 minuten op de fiets.
Later werd Piet Beijen waarnemend directeur van het CIOS. Hij ging in 1966 met pensioen.

Piet Beijen overleed in 1977. Een foto van de gedenksteen in zijn geboorteplaats Benschop is te zien op de pagina over grafstenen.

Dank aan Dirk van Dam uit Gouderak en Geo Beijen uit Haren (G) voor de verstrekte informatie.


   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen