De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De volgende pagina
De vorige pagina
De voornamenlijst
De fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

De oudste generaties van de IJsselsteinse familie

De kinderen van Dirck Janszoon Beijen

Dirck Beijen, de hoofdpersoon van de vorige pagina, en zijn vrouw Jannichgen Holl hadden zes kinderen: Jan, Harmen, Lijntgen, Belichgen, Gijsbert en Hillichgen. Omdat er geen doopboeken bewaard zijn gebleven, is de volgorde van de kinderen in het gezin niet zeker. Zij komen hierna aan de orde.

Jan Beijen en Maria van Zijll

Jan Beijen (4.1) was gezien zijn voornaam waarschijnlijk de oudste zoon van Dirck Janszoon Beijen. Omdat zijn ouders volgens een vermelding uit juni 1589 toen nog geen kinderen hadden, is hij vermoedelijk ergens in de jaren 1589-1592 geboren. Jan trouwde in 1615 in Utrecht met Maria van Zijll. Zij was volgens het trouwboek afkomstig uit Utrecht.
In 1620 kocht Jan een huis op de hoek van de Oudegracht en de Gortsteeg (de huidige Haverstraat) in Utrecht. Op het kaartje hiernaast wordt de plaats van het huis met rood aangegeven. Het noorden is links. De straat in het verlengde van de Gortsteeg is de huidige Hamburgerstraat.
Uit enkele notariŽle akten uit die tijd blijkt dat Jan de status van burger van de stad Utrecht had en dat hij vlaskoper van beroep was.

Het najaar van 1624 bracht rampspoed voor het gezin. In september overleed Jan, en in november overleed eerst Maria en daarna een van hun kinderen. Uit het begraafregister blijkt dat in ieder geval de twee laatstgenoemde sterfgevallen veroorzaakt waren door een pestepidemie die toen in Utrecht heerste. Waarschijnlijk was ook Jan al aan die ziekte overleden. In het begraafregister werden als de nagelaten familieleden van dit kind vermeld de peetvader te IJsselstein (misschien de grootvader Dirck Janszoon Beijen) en een andere "onmundige".

Dat andere kind, Jacob Beijen (5.2), bleef in leven en groeide op bij zijn familie in IJsselstein. Jacob trouwde later met een zekere Maria Wep. Zij lieten in 1651 in IJsselstein een dochter Lijntgen (6.1) dopen, en in 1653 en 1655 in Den Haag een zoon Dirck (6.2) en een dochter Hillegond (6.3).
In een notariŽle akte uit Den Haag uit 1655 werd Jacob Beijen aangeduid als meester schoenmaker. Hij werd ook nog genoemd in 1656 en 1657. Latere gegevens over Jacob en zijn gezin zijn niet bekend, en dit takje moet daarom als uitgestorven worden beschouwd.

Harmen Beijen en Neeltgen Cocx

Harmen Beijen (4.2) was een andere zoon van Dirck Beijen. Hij was getrouwd met een zekere Neeltgen Dircx, die ook wel Neeltgen Cocx werd genoemd. In februari 1626 kocht Harmen een huis aan de noordzijde van de Benschopperstraat in IJsselstein, schuin tegenover het huis van zijn ouders. Zijn vader stelde zich borg voor hem.
Net als zijn broer Jan overleed Harmen op veel te jonge leeftijd: in 1627 of 1628. In december 1628 legde zijn weduwe Neeltgen samen met haar schoonvader Dirck Janszoon Beijen afspraken vast over de erfenis. Dirck trad daarbij op als voogd van het zoontje dat Harmen en Neeltgen hadden gekregen. Uit een testament van een familielid uit 1635 blijkt dat die jongen ook Harmen heette. Omdat hij in een later testament van dat familielid uit 1647 niet meer werd genoemd, moeten we aannemen dat hij jong is overleden.
In 1631 kocht Harmens broer Gijsbert Beijen van Neeltgen het huis aan de Benschopperstraat. Het is niet bekend hoe het haar verder is vergaan.

Lijntgen Beijen en Antonis van Appeldoorn

Lijntgen Beijen (4.3), een dochter van Dirck Beijen, trouwde in 1625 in Utrecht met Antonis Janszoon van Appeldoorn. Hij was als bode in dienst van de Staten van Utrecht. Lijntgen overleed al in 1632 en werd in Utrecht begraven. Lijntgen en Antonis hadden een zoon Anthonie van Appeldoorn, die op zijn beurt een dochter Antonia van Appeldoorn had. Haar dochtertje Johanna Antonia Post, dat in 1700 overleed, was de laatste nakomeling van Lijntgen en Anthonis.

Belichgen Beijen en Cornelis van der Schuer

Belichgen Beijen (4.4), die ook Belia of Sibilla werd genoemd, trouwde in 1626 met Cornelis van der Schuer. Aan hen en enkele van hun kinderen is een aparte pagina gewijd: De familie Van der Schuer-Beijen.

Gijsbert Beijen en Elisabeth van Dijck

Alle huidige leden van de IJsselsteinse familie stammen af van Gijsbert Beijen (4.5) die getrouwd was met Elisabeth van Dijck. Hij wordt besproken op de pagina Gijsbert Beijen, chirurgijn en burgemeester.

Hillichgen Beijen en Lambert van Dijck

Hillichgen Beijen (4.6), die soms ook Hillegunda werd genoemd, was getrouwd met haar plaatsgenoot Lambert van Dijck. Hillichgen en Lambert waren een zuster en een broer van het hierboven genoemde echtpaar Gijsbert Beijen en Elisabeth van Dijck. Net als zijn zwager Gijsbert Beijen was Lambert van Dijck vele jaren schepen van IJsselstein.
Lambert en Hillichgen kregen geen kinderen. Lambert overleed in de zomer van 1653 en Hillichgen kort daarna. In september 1653 werd hun nalatenschap in goed overleg tussen de nabestaanden van de Van Dijck-kant en de Beijen-kant verdeeld.

   De volgende pagina

De voorpagina
Het inhoudsoverzicht

De bovenkant van de pagina
Zoeken op deze website

Reacties of vragen