De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De fotogalerij
Zoeken op deze website

Toestemming voor het gebruik van foto's

Op de fotogalerij staan op dit moment 718 foto's. Daarvan zijn er 295 van mensen die zijn overleden en 423 van nu levende mensen met de naam Beijen of Beyen. Veel van die foto's heb ik gekregen van de betrokkenen zelf of van hun ouders.

In verband met wettelijke verplichtingen wil ik graag van iedereen uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van zijn of haar foto op deze website. Voor kinderen onder 16 jaar is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Stuur zo spoedig mogelijk een mailtje met uw toestemming naar laurens@beijen.net.
De foto's van nu levende mensen van wie ik geen toestemming heb gekregen zullen uit de fotogalerij worden verwijderd.
Als u de huidige foto wilt laten vervangen door een betere of actuelere, dan kan dat natuurlijk!

   Naar de fotogalerij Zoeken in de fotogalerij Reacties of vragen