De familiesite Beijen/Beyen
door Laurens Beijen
De voorpagina
Het inhoudsoverzicht
De fotogalerij
Zoeken in de fotogalerij
Zoeken op deze website
Reacties of vragen

Bijdragen aan de fotogalerij

Bijdragen voor de fotogalerij zijn van harte welkom. Een paar belangrijke punten:

 • De galerij is bestemd voor foto's van leden van de families Beijen / Beyen uit heden en verleden. Voor iedereen is één plaats beschikbaar.

 • Foto's van partners worden op deze pagina niet opgenomen. Partners worden bij belangrijke actuele gebeurtenissen wel vermeld op de pagina met familieberichten.

 • Behalve van uzelf kunt u natuurlijk ook foto's insturen van familieleden (ook voorouders!) die Beijen of Beyen heten of heetten.

 • Er worden geen foto's van nu levende personen geplaatst tegen hun wil.

 • Als u een foto wilt laten vervangen door een betere of actuelere, dan kan dat natuurlijk.

 • U kunt digitale foto's sturen naar .

 • Papieren foto's kunt u sturen naar Laurens Beijen, Rijn en Schiekade 115D, 2311 AS Leiden. Na het scannen stuur ik ze terug.

 • Ik vind het prettig als u digitale foto's of scans niet tevoren verkleint of op maat snijdt. Als u alleen een groepsfoto hebt, dan kan ik daar meestal wel een individuele foto uit halen als het gezicht behoorlijk zichtbaar is.

 • Het risico bestaat dat mailtjes met zware bijlagen (met een totale omvang van meer dan 8 à 10 MB) niet bij mij worden bezorgd. Als u verschillende foto's met een groot formaat wilt versturen, kunt u ze het beste verdelen over een paar mailtjes.

 • Wanneer u de indruk hebt dat een e-mailtje niet is aangekomen, dan kunt u ook mijn alternatieve mailadres gebruiken: .

 • Als u dat wilt, kan ik ook een keer langskomen om foto's te bekijken en te scannen. U kunt contact opnemen via 06 - 44050728 of per e-mail .